Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 1 số 2

Đề thi giữa kì 1 tiếng Anh lớp 4 Online

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 giữa kì 1 có đáp án giúp các em học sinh lớp 4 ôn luyện những kỹ năng tiếng Anh cơ bản và đạt điểm cao trong kì thi giữa học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2022 - 2023.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Choose the correct answer.
 • 1. He has Maths _____ English on Friday.
 • 2. How old is Lalisa? She is ____ years old.
 • 3. ______ nationality is she? - She is French.
 • 4. ________ to meet you, Nga.
 • 5. Where are you from, Tommy? - He is _____________ London.
 • Put the words in order.
 • 1. Sundays/ does/ What/ do/ he/ on/ ?/
  What does he do on Sundays?
 • 2. birthday/ July/ fourth/ Her/ on/ is/ of/ the/ ./
  Her birthday is on the fourth of July.
 • 3. What/ today/ it/ day/ is/ ?/
  What day is it today?
 • 4. Can/ the/ guitar/ play/ you/ ?/
  Can you play the guitar?
 • 5. It/ Sunday/ on/ is/ ./
  It's on Sunday.
 • Choose the odd one out.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
5
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm thi giữa kì 1 lớp 4 Online

  Xem thêm