Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2019 - 2020 - Đề 2

Đề kiểm tra Toán giữa học kì 1 lớp 4

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2019 - 2020 - Đề 2 là bài test trực tuyến cho các em học sinh lớp 4 ôn luyên và kiểm tra lại kiến thức của mình trong giữa đầu kì 1. Các em có thể làm bài và kiểm tra đáp án ngay sau khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Bộ đề thi giữa kì 1 lớp 4 với đầy đủ các môn do VnDoc đăng tải là tài liệu hữu ích cho thầy cô giáo tham khảo ra đề, và các em học sinh làm quen với nhiều dạng đề khác nhau. Mời các em luyện tập chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 đạt kết quả cao.

Tải toàn bộ đề thi tại đây: Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2019 - 2020 - Đề 2

 • Câu 1/ (1 điểm) M1

  Số gồm “6 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 đơn vị” được viết là:

 • Câu 2/ (1 điểm) M2

  Với a = 15 thì biểu thức: 256 – 3 x a có giá trị là:

 • Câu 3/ (1 điểm) M2

  6 tạ + 2 tạ 8kg =……….kg

 • Câu 4/ (1 điểm) M2

  Một mảnh đất hình vuông có cạnh là 108 mét. Chu vi của mảnh đất đó là:

 • Câu 5/ (1 điểm) M1

  2 phút 10 giây = ................... giây là:

 • Câu 6/ (1 điểm) M2

  Chiều cao của các bạn Mai, Lan, Thúy, Cúc và Hằng lần lượt là 142cm, 133cm, 145cm, 138cm và 132 cm. Hỏi trung bình mỗi bạn cao bao nhiêu xăng-ti mét?

 • Câu 7/ (1 điểm) M3

  Trung bình cộng hai số là 1000, biết số thứ nhất hơn số thứ hai là 640. Vậy hai số đó là:

 • Câu 8. Tính
 • a/
  518446 + 172529 = ................
  690 975 690975
 • b.
  13058 – 8769
  4289
 • c/
  487 × 3 = .........
  1461
 • d/
  65840 : 5 = .....
  13 168 13168 13.168
 • Câu 9/
  Tìm x: 815 – x = 207 
  x = .............
  Chỉ cần điền đáp án
  608

  815 – x = 207

  x = 815 – 207

  x = 608

 • Câu 10/

  Một hình chữ nhật có chu vi là 28m. Nếu chiều dài bớt đi 8m thì sẽ được chiều rộng. Hỏi diện tích của hình chữ nhật đó là bao nhiêu?
  Trả lời:
  Diện tích của hình chữ nhật là: ................ (m2)

  Chỉ cần điền đáp số
  33

  Nửa chu vi của hình chữ nhật là:

  28 : 2 = 14 (m) (0.25điểm)

  Chiều dài của hình chữ nhật là:

  (14 + 8) : 2 = 11(m) (0.25điểm)

  Chiều rộng của hình chữ nhật là:

  11 - 8 = 3 (m) (0.25điểm)

  Diện tích của hình chữ nhật là:

  11 x 3 = 33 (m2 ) (0.25điểm)

  Đáp số: 33 m2

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
25 949
Sắp xếp theo

  Đề thi giữa kì 1 lớp 4

  Xem thêm