Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019 số 3

Ôn tập môn Tiếng Anh giữa học kì 1 lớp 4 năm học 2018 - 2019

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra giữa kì 1 môn Tiếng Anh 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau là tài liệu ôn tập giữa học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh rất hiệu quả dành cho học sinh lớp 4.

Một số đề Ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác:

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Choose the odd one out.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Choose the correct answer.
 • 1. What day is it today?
 • 2. Where are you from?
 • 3. Are you Chinese ? No, I’m …………….
 • 4. Can you swim?. No I ……………
 • 5. When is your ………………? It’s on the first of October.
 • Read and complete.
  March               birthday              morning           date             fine

  Miss Hien: Good morning class

  Class: Good (1)__________, Miss Hien. How are you?

  Miss Hien: I’m (2)_________, thank you. What (3)_______ is it today, Mai?

  Mai: It’s the sixteenth of (4)____________.

  Miss Hien: Thank you. It’s Mr Loc’(5)____________ tomorrow.

 • 1. Class: Good (1)__________, Miss Hien. How are you?
 • 2. I’m (2)_________, thank you.
 • 3. What (3)_______ is it today, Mai?
 • 4. It’s the sixteenth of (4)____________.
 • 5. Thank you. It’s Mr Loc’(5)____________ tomorrow.
 • Read and match.
  1. What day is it today?a. It is the first of July.
  2. What nationality are you?b. My name is Linda.
  3. When’s your birthday?c. I can play football.
  4. What’s your name?d. It’s on the twenty-first of June.
  5. What can you do?e. I’m Vietnamese.
 • 1. What day is it today? - ....
 • 2. What nationality are you? - ...
 • 3. When’s your birthday? - ....
 • 4. What’s your name? - ....
 • 5. What can you do? - .....
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
85
Sắp xếp theo

  Kiểm tra trình độ tiếng Anh

  Xem thêm