Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 có đáp án

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn tiếng Anh 4

Mời các em học sinh luyện tập với Đề luyện thi môn tiếng Anh lớp 4 giữa học kỳ 1 có đáp án nằm trong bộ đề ôn thi giữa kì 1 lớp 4 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng làm bài hiệu quả.

Nhằm cung cấp tài liệu cho các em học sinh ôn tập, chuẩn bị cho kì thi giữa học kì 1 sắp tới, VnDoc giới thiệu tới các thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh có đáp án cho các em luyện tập trực tuyến, làm quen với đề, đồng thời có thể kiểm tra kiến thức của mình trước kì thi. Chúc các em học tốt.

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019 số 3

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019 số 2

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • I. Circle the odd one out:
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • II. Choose the best answer:
 • 1. How ……….. are you?
 • 2. Hi, ………… Nhi.
 • 3. How many people ……… there in your family?
 • 4. How are you?
 • 5. There ………… three cats in my house.
 • 6. There ………….an apple on the table.
 • 7. Can you play football?
 • 8. Is this a ruler?
 • III. Make the sentences:
 • 1. old/ How/ she/is/?
  How old is she?
 • 2. many/ flowers/ how/ there/ are/?
  How many flowers are there?
 • 3. you/ play/ Can/ yo-yo/ with/ the/?
  Can you play with the yo - yo?
 • 4. weather/ How/ the/ is/?
  How is the weather?
 • IV. Fill the blanks
 • 1. Flo__er
  Viết lại đầy đủ cả từ
  flower
 • 2. Bir__ __day
  birthday
 • 3. S__nny
  sunny
 • 4. Rai__ing
  raining
 • 5. Tr__ ___
  tree
 • 6. Sn__wy
  snowy
 • 8. Cr__ ___on
  crayon
 • V. Answer the questions:

  1. Is it the kite?

  A. Four.

  2. Where is the cat?

  B. It is snowy.

  3. How is the weather?

  C. It is on the desk.

  4. How many trees are there?

  D. Yes, it is.

 • 1.
  Chỉ cần điền đáp án A, B, C....
  D
 • 2.
  C
 • 3.
  B
 • 4.
  A
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
14
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm thi giữa kì 1 lớp 4 Online

  Xem thêm