Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập Unit 12 lớp 4 What does your father do? Online

Bài tập tiếng Anh 4 unit 12 What does your father do? online

Bài tập unit 12 tiếng Anh lớp 4 What does your father do? có đáp án tổng hợp lượng kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh unit 12 lớp 4 giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Choose the correct answer.
 • 1. My mother often ____ at 5 o’clock.
 • 2. What time does Mary go to bed? - She goes to bed ______ ten o’clock.
 • 3. You house _______ big and beautiful. It’s new, too.
 • 4. What _________ your mother do? - She is a nurse.
 • 5. Their parents are doctors. They ____________ in the hospitals now.
 • Read and match.
 • 1. Where does your father work?
 • 2. What does your mother do?
 • 3. They are farmers.
 • 4. My brother is a student
 • 5. How many workers are there in the factory?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4

  Xem thêm