Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 3: What day is it today?

Với mục tiêu giúp các em học sinh lớp 4 chuẩn bị cho kì thi kiểm tra chất lượng, đồng thời giúp các em ôn tập, phát triển tư duy, năng khiếu môn tiếng Anh, VnDoc.com xin giới thiệu tới bạn đọc Bài ôn tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 3: What day is it today? có đáp án dưới đây.

* Xem thêm Hướng dẫn học Unit 3 SGK tiếng Anh lớp 4 tại:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 3 What day is it today?

Xem thêm: Bài tập Unit 3 lớp 4 nâng cao: What day is it today? CÓ ĐÁP ÁN

I. Bài tập tiếng Anh 4 Unit 3 What day is it today?

EX1: Complete these sentences:

1. What ______ _________ it _________, Nam?

2. _________ Friday.

3. She __________ the piano __________ Saturday.

4. ______ he go ______ school _______ Sunday?

5. Is _________ ________ first __________ June?

6. ______ the morning, I __________ to school.

EX2: Read and complete the table:

In the morning, I go to school from Monday to Saturday. On Thursdays afternoon, I have an English class. I play volleyball with my friends on Tuesday and Wednesday. On Saturdays, I go swimming. On Sundays, I help my parents at home in the morning and in the afternoon, I visit my grandparents.

 

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

In the morning

             

In the afternoon

             

EX3: Translate into Vietnamese:

1. Today is Monday.

2. Tomorrow is Tuesday.

3. On Wednesday afternoon.

4. On Saturday I help my parents.

5. On Sunday I visit my grandparents.

6. On Friday I go to bookshop.

7. On Thursday I play football.

EX4: Complete the dialogue:

Tuesday weekend Sunday today

Trinh: What day is it (1) _____________, Khang?

Khang: It’s (2) _________________. I go to school.

Trinh: What do you do on (3) _______________?

Khang: I play football with my friends in the afternoon.

Trinh: Do you go school at the (4) ______________?

Khang: No, I don’t go to school.

EX5: Read and choose T/ F:

The pupils of class 3 are not going to have any classes next week. They’re going to help the famers with their work on the farm. They’re going to pick apples. Many pupils think it’s much better than having classes. They’re going to get up early next Monday morning. They’re going to meet outside the school gate at 7:30 a.m. The farm is not near. They’re going there by bus. They’re going to put their old clothes. They’re going to work hard.

 

T

F

1. The pupils of class 3 are going to have some classes next week.

   

2. The pupils are going to pick pears.

   

3. The pupils are going to get up early next Monday morning.

   

4. They’re going to meet outside the school gate at 7:30 a.m.

   

5. The farm is far.

   

EX6: Read and choose the correct answer:

Name

Age

Birthday

Place to have a birthday party

Activities

Linh

9

Sunday

At home

Play computer games

Lan

8

Friday

In the park

Fly kites

Khang

10

Wednesday

At school

Sing and dance

Ben

10

Monday

At home

Have a big dinner

1. Linh’s birthday is on ___________

A. Today

B. Monday

C. Sunday

2. Lan will have a birthday party in the park on ____________

A. Thursday

B. Wednesday

C. Friday

3. The children can sing and dance in the birthday party on _____________

A. Sunday

B. Wednesday

C. Monday

4. They can play computer games at Linh’s home on __________

A. Monday

B. Friday

C. Sunday

5. Ben’s birthday is on ___________

A. Saturday

B. Monday

C. Tuesday

EX7. Odd one out:

1) A. Evening  B. morning  C. afternoon  D. swimming
2) A. Tuesday  B. today  C. Monday  D. Wednesday
3) A. Afternoon  B. morning  C. late  D. evening
4) A. Zoo  B. school  C. book  D. home
5) A. Has  B. do  C. listen  D. help
6) A. Linda  B. Peter  C. Hakim  D. Nam
7) A. Weekend  B. Saturday  C. today  D. Sunday
8) A. Class  B. teacher  C. kite  D. pupil
9) A. Fish  B. plane  C. parrot  D. turtle
10) A. Does  B. has  C. help  D. likes

II. Đáp án bài tập Unit 3 What day is it today? lớp 4

EX1: Complete these sentences:

1. What day is it today, Nam?

2. It's Friday.

3. She plays the piano on Saturday.

4. Does he go to school on Sunday?

5. Is today the first of June?

6. In the morning, I go to school.

EX2: Read and complete the table:

 

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

In the morning

Go to school Go to school Go to school Go to school Go to school Go to school help parents at home

In the afternoon

  play volleyball play volleyball have an English class   go swimming visit grandparents

EX3: Translate into Vietnamese:

1. Hôm nay là thứ Hai

2. Ngày mai là thứ Ba.

3. Vào chiều thứ Tư.

4. Vào thứ Bảy, tôi phụ giúp bố mẹ.

5. Vào Chủ nhật, tôi đi thăm ông bà.

6. Vào thứ Sáu, tôi đến hiệu sách.

7. Vào thứ Năm, tôi chơi bóng đá.

EX4: Complete the dialogue:

1 - today; 2 - Tuesday; 3 - Sunday; 4 - weekend; 

EX5: Read and choose T/ F:

1 - F; 2 - F; 3 - T; 4 - T; 5 - T; 

EX6: Read and choose the correct answer:

1 - C; 2 - C; 3 - B; 4 - C; 5 - B;

EX7. Odd one out:

1 - D. swimming; 2 - B. today; 3 - C. late; 4 - C. late; 5 - A. Has;

6 - A. Linda; 7 - C. today; 8 - C. kite; 9 - B. plane; 10 - C. help;

Trên đây là Trắc nghiệm tiếng Anh 4 Unit 3. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
58 16.194
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm