Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 15 When's Children's Day?

Tiếng Anh Unit 15 lớp 4: When's Children's Day?

Bài tập tiếng Anh 4 Unit 15 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 4 có đáp án được biên tập bám sát chương trình học Unit 15 tiếng Anh lớp 4 giúp các em ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh Unit 15 hiệu quả.

Hoàn thành từ.

1. C_R_STMAS

2. TEA_C_ER’ DAY

3. _HILDREN’S D_Y

4. LU_KY MO_EY

5. _EW YEA_

6. FI_EWO_K

7. _ECOR_TE

8. SHO_PI_G

9. M_K_

Choose the odd one out. (Khoanh tròn vào từ khác loại.)

1. ChrismasChildren’s dayTeacher’s dayfestival
2. mooncakesweetbananafood
3. get presenteat nice foodmake a lanternTet
4. happycheerfulbirthdayfunny

Xếp từ xáo trộn thành câu.

1, likes/ My/ mooncakes/ grandfather/ ./

.............................................................................................................

2, Mid – Autumn/ I/ festival/ like/ ./

.............................................................................................................

3, got/ I/ a lantern/ have/ ./

.............................................................................................................

4, Children/ and/ wear new clothes/ on Tet festival/ get lucky money/ ./

.............................................................................................................

5, can/ Santa Claus/ You/ see/ at Christmas/ ./

.............................................................................................................

Nối câu hỏi với câu trả lời cho đúng.

1, What is Christmas?a, a big festival in Viet Nam at the begin of the year.
2, What’s moncake?b, a big festival in many countries.
3, What is Tet?c, a festival for children.
4, What’s children’s day?d, a cake for Mid – Autumn festival.

ĐÁP ÁN

Hoàn thành từ.

1 - Chirstmas;

2 - Teacher' Day;

3 - Children's Day;

4 - Lucky Money;

5 - New Year;

6 - Firework;

7 - Decorate;

8 - Shopping;

9 - Make;

Choose the odd one out. (Khoanh tròn vào từ khác loại.)

1 - festival; 2 - sweet; 3 - Tet; 4 - birthday

Xếp từ xáo trộn thành câu.

1 - My grandfather likes mooncakes.

2 - I like Mid- Autumn festival.

3 - I have got a lantern.

4 - Childen wear new clothes and get lucky money on Tet festival.

5 - You can see Santa Claus at Chirstmas.

Nối câu hỏi với câu trả lời cho đúng.

1 - b; 2 - d; 3 - a; 4 - c

Trên đây là Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 Unit 15 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
10 4.881
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm