Giải SBT Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 4 Unit 14: What does he look like? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải là nguồn tài liệu hữu ích với nội dung giải chi tiết và rõ ràng sẽ giúp các em tiếp thu đầy đủ kiến thức đã được trang bị trên lớp.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like? đầy đủ nhất

Unit 14. What does he look like? trang 56 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới

Unit 14. What does he look like?

Bài 14. Anh ấy trông như thế nào?

A. Phonics - Phát âm tiếng Anh 4 unit 14 What does he look like?

(1) Say the words aloud - Đọc to những từ sau

1. this /ðɪs/

2. three /θriː/

3. that /ðæt/

4. there /ðeə(r)/

2) Complete with the words above and say the sentences aloud. Hoàn thành với những từ trên và đọc to những câu sau.

Đáp án

1. That

Kia là anh tôi.

2. This

Đây là mẹ tôi.

3. There

Chị tôi ở đằng kia.

4. Three

Em trai tôi 3 tuổi.

B. Vocabulary - Từ vựng unit 14 lớp 4 What does he look like?

1) Look and write. Nhìn và viết.

Đáp án

1. old , young

Bà ấy già và cậu ấy trẻ.

2. tall, short

Cô ấy cao và cậu ấy thấp.

3. big, small

Cậu ấy to lớn và cô ấy nhỏ bé.

2) Complete the sentences. Hoàn thành những câu sau.

Đáp án

1. taller

Cô gái cao hơn chàng trai.

2. shorter

Các chàng trai thấp hơn các cô gái.

3. bigger

Ông to lớn hơn bà.

4. stronger

Cô gái khỏe hơn chàng trai.

C. Sentence patterns - Cặp câu unit 14 tiếng Anh 4

1) Circle and write. Khoanh tròn và viết.

Đáp án

1. b

Mẹ bạn trông thế nào? Bà ấy trẻ.

2. b

Bố bạn trông thế nào? Ông ấy mảnh dẻ.

3. a

Ông bà bạn trông thế nào? Họ già.

4. b

Ai cao hơn? Người phụ nữ.

5. a

Ai to lớn hơn? Chàng trai.

2) Read and match. Đọc và nối.

Đáp án

1 - c

Ai thấp hơn? Anh trai cậu ấy.

2 - b

Bố bạn có trẻ không? Có.

3 - d

Chị gái bạn trông như thế nào? Cô ấy cao.

4 - a

Mẹ bạn có cao không? Không.

D. Speaking - Nói tiếng Anh unit 14 lớp 4 What does he look like?

1) Read and reply. Đọc và đáp lại.

1. My father's tall. What does your father look like?

2. What does your mother look like?

3. What does your sister/ brother look like?

4. Who's slimmer, your father or your mother?

Hướng dẫn dịch

1. Bố tôi cao. Bố bạn trông như thế nào?

2. Mẹ bạn trông như thế nào?

3. Chị/ Anh bạn trông như thế nào?

4. Ai là người gầy hơn, bố hay mẹ bạn?

Gợi ý

1. My father's tall. What does your father look like?

My father is tall and strong.

2. What does your mother look like?

My mother is thin and beautiful.

3. What does your sister/ brother look like?

My brother is tall and thin.

4. Who's slimmer, your father or your mother?

My mother is slimmer.

2) Ask and answer questions about what your classmates look like. Hỏi và trả lời câu hỏi trông bạn cùng lớp của bạn như thế nào.

Gợi ý

What does Linh look like?

She is tall and thin.

What does Nam look like?

He is short and fat.

What does Phuong look like?

She is tall and beautiful.

Hướng dẫn dịch

Linh trông như thế nào?

Cô ấy cao và gầy.

Nam trông như thế nào?

Cậu ấy lùn và mập.

Phương trông như thế nào?

Cô ấy cao và xinh đẹp.

E. Reading - Đọc unit 14 tiếng Anh lớp 4 What does he look like?

1) Read and complete. Đọc và hoàn thành.

Đáp án

1. mother

Kia là mẹ tôi.

2. cycling

Ai cơ? Có phải bà ấy đang đi xe đạp ở đằng kia không?

3. sports

Bà ấy thích thể thao.

4. doctor

Bà ấy là 1 bác sĩ.

5. young

Bà ấy cao và trẻ.

2) Read and tick (√) T (True) or F (False). Đọc và tích chọn T (cho câu đúng) hoặc F (cho câu sai).

Đáp án

1. T

Bố của Hoa làm việc trong 1 nhà máy.

2. T

Ông ấy thích chơi bóng chuyền.

3. F

Ông ấy thấp hơn mẹ của Hoa.

4. F

Mẹ Hoa không thích nấu ăn.

5. F

Mẹ Hoa già hơn chồng mình.

Hướng dẫn dịch

Đây là bố Hoa. Ông ấy 56 tuổi. Ông ấy là 1 công nhân nhà máy. Ông ấy thích thể thao. Ông ấy thích chơi bóng chuyền và bơi lội. Ông ấy rất cao.

Đây là mẹ Hoa. Bà ấy 32 tuổi. Bà ấy là 1 y tá. Bà ấy làm việc trong bệnh viện. Bà ấy thích nấu ăn. Bà ấy trẻ và thấp hơn bố Hoa.

F. Writing - Viết unit 14 lớp 4 What does he look like?

1) Put the words in order. Xếp những từ theo thứ tự thích hợp.

Đáp án

1. What does your mother look like?

Mẹ bạn trông như thế nào?

2. What do your grandparents look like?

Ông bà bạn trông như thế nào?

3. My father is strong.

Bố tôi rất khỏe.

4. My brother is slim.

Anh trai tôi gầy.

5. My parents are young.

Bố mẹ tôi trẻ.

2) Write about your mother. Viết về mẹ bạn.

Tên mẹ bạn là gì? Tên bà ấy là..........

Mẹ bạn làm gì? ...............

Mẹ bạn làm ở đâu?................

Sở thích của bà ấy là gì?...............

Bà ấy trông như thế nào?................

Tham khảo thêm nhiều tài liệu tiếng Anh lớp 4 cả năm khác:

Trên đây là Giải SBT tiếng Anh 4 unit 14 What does he look like? chi tiết nhất.

Tham khảo thêm bài tập unit 14 lớp 4 Online tại:

Đánh giá bài viết
101 13.771
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm