Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 4 Unit 4 When's your birthday?

Giải bài tập SGK Unit 4 lớp 4: When's your birthday?

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 4 Chương trình mới Unit 4: When's your birthday? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây với nội dung giải rõ ràng từng bố cục giúp các bạn dễ dàng tiếp thu bài học. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

* Xem thêm Hướng dẫn học Unit 4 lớp 4 tại:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 4 When's your birthday?

A. Lesson 1 trang 24 - 25 SGK tiếng Anh 4 Unit 4

1. Look, listen and repeat.

Nhìn, nghe và đọc lại.

a) Good morning, class. Chào buổi sáng cả lớp.

Good morning, Miss Hien. Chúng em chào buổi sáng cô Hiền ạ.

b) How are you? Các em có khỏe không?

We're fine, thank you. Chúng em khỏe, cảm ơn cô.

c) What is the date today, Nam? Hôm nay là ngày may vậy Nam?

d) It's the first of October. Hôm nay là ngày 1 tháng Mười ạ.

e) No, it isn't! It's the second of October.

Không, không phải Hôm nay là ngày 2 tháng Mười ạ.

Oh, sorry! Ồ, xin lỗi!

2. Point and say. Chỉ và nói.

a) What is the date today? Hôm nay ngày mấy?

It's the first of October. Hôm nay là ngày 1 tháng 10.

b) What is the date today?Hôm nay ngày mấy?

It's the second of October. Nó là ngày 2 tháng 10.

c) What is the date today? Hôm nay ngày mấy?

It's the third of October. Nó là ngày 3 tháng 10.

d) What is the date today?Hôm nay ngày mấy?

It's the fourteenth of October. Nó là ngày 14 tháng 10.

e) What is the date today?Hôm nay ngày mấy?

It's the twenty-second of October. Nó là ngày 22 tháng 10.

f) What is the date today? Hôm nay ngày mấy?

It’s the thirty-first of October. Nó là ngày 31 tháng 10.

3. Listen anh tick. Nghe và đánh dấu chọn.

1. b 2. c 3. a

Bài nghe:

1. Miss Hien: Good morning, children.

Children: Good morning, Miss Hien.

Miss Hien: What's the date today?

Children: It's the third of October. Miss Hien: Thank you.

2. Mai: Is it the fourteenth of October today?

Nam: No. It's the eighteenth of October.

Mai: Thank you, Nam.

Nam: That's alright.

3. Linda: What's the date today, Tom?

Tom: The twentieth of October.

Linda: Sorry?

Tom: It's the twentieth of October.

Linda: Thanks.

4. Look and write. Nhìn và viết.

1. It's the twelfth of October. Nó là ngày 12 tháng 10.

2. It's the fourteenth of October. Nó là ngày 14 tháng 10.

3. It's the thirty-first of October. Nó là ngày 31 tháng 10.

5. Let's sing. Chúng ta cùng hát.

What’s the date today?

Hôm này là ngày mấy?

What's the date today?

Is it the first of October?

What's the date today?

Is it the first or is it the third?

What's the date today?

It isn't the first, it isn't the third.

It's the second of October.

Hôm nay là ngày mấy?

Hôm nay là ngày 1 tháng 10 phải không?

Hôm nay là ngày mấy?

Ngày 1 hoặc ngày 3 phải không?

Hôm nay là ngày mấy?

Không phải ngày 1, không phải ngày 3.

Nó là ngày 2 tháng 10.

B. Lesson 2 trang 26 SGK tiếng Anh lớp 4 Unit 4

1. Look, listen anh repeat. Nhìn, nghe và đọc lại.

1. a) Oh! What a nice cake! Oh! Một cái bánh đẹp làm sao!

Yes. It's my birthday today. Vâng. Hôm nay là sinh nhật của mình.

2. b) Happy birthday, Linda. Chúc mừng sinh nhật Linda.

Thank you. Cảm ơn bạn.

3. c) When's your birthday, Mai? Sinh nhật của bạn là khi nào vậy Mai?

It's on the fifth of March. Nó là vào ngày 5 tháng 3.

2. Point and say. Chỉ và nói.

a) When's your birthday? Sinh nhật của bạn là khi nào?

It's on the first of January. Nó là vào ngày 1 tháng 1.

b) When's your birthday? Sinh nhật của bạn là khi nào?

It's on the twelfth of February. Nó là vào ngày 12 tháng 2.

c) When's your birthday? Sinh nhật của bạn là khi nào?

It's on the fourteenth of March. Nó là vào ngày 14 tháng 3.

d) When's your birthday? Sinh nhật của bạn là khi nào?

It's on the twentieth of April. Nó là vào ngày 20 tháng 4.

e) When's your birthday? Sinh nhật của bạn là khi nào?

It's on the thirty-first of May. Nó là vào ngày 31 tháng 5.

f) When's your birthday? Sinh nhật của bạn là khi nào?

It's on the twenty-fourth of June. Nó vào ngày 24 tháng 6.

3. Let's talk.

What is the date today? Hôm nay là ngày mấy?

When's your birthday? Sinh nhật của bạn là khi nào?

4. Listen and number. Nghe và điền số.

a. 3 b. 1 c. 4 d. 2

Bài nghe:

1. Mai: Today is my birthday.

Nam: Happy birthday!

Mai: When's your birthday, Nam?

Nam: It's on the second of April.

2. Akiko: When's your birthday, Hoa?

Hoa: It's on the sixth of March.

Akiko: Oh. That's my birthday, too.

Hoa: Really?

Akiko: Yes. It's on the sixth of March.

3. Mai: Hi, Tom. When's your birthday?

Tom: It's on the fifteenth of January.

Mai: Sorry?

Tom: My birthday is on the fifteenth of January.

Mai: I see.

4. Akiko: When's your birthday, Linda?

Linda: It's on the twenty-sixth of July.

Akiko: of June or July?

Linda: It's on the twenty-sixth of July.

5. Look and write. Nhìn và viết.

1. A: When's your birthday? Sinh nhật của bạn là khi nào?

B: It's on the fourth of February. Nó vào ngày 4 tháng 2.

2. A: When's your birthday? Sinh nhật của bạn là khi nào?

B: It's on the fifth of March. Nó vào ngày 5 tháng 3.

3. A: When's your birthday? Sinh nhật của bạn là khi nào?

B: It's on the twenty-third of June. Nó vào ngày 23 tháng 6.

6. Let's play. Chúng ta cùng chơi.

Months of the year

Các tháng trong năm

January, February, March.

Now it's time to start.

April, May and June.

Sing a happy tune.

Tháng 1, thasng 2, tháng 3.

Bây giờ là lúc để bắt đầu.

Tháng 4, tháng 5 và tháng 6.

Hát một giai điệu vui vẻ.

July, August, September.

Let's play together.

October, November and December.

Remember, remember, remember!

Tháng 7, tháng 8, tháng 9.

Nào chúng ta cùng chơi với nhauể.

Tháng 10, tháng 11 và tháng 12.

Nhớ, nhớ, nhớ nhé!

C. Lesson 3 trang 28 SGK tiếng Anh lớp 4 Unit 4

1. Listen and repeat. Nghe và đọc lại.

- th: fourth. It's the fourth of June.

Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 6.

- ch: March. My birthday is on the fifth of March.

Sinh nhật của tôi là ngày mùng 5 tháng 3.

2. Listen and circle. Then write and say aloud. Nghe và khoanh tròn. Sau đó viết và đọc lớn.

1. b 2. a 3. a 4. a

Bài nghe:

1. My birthday is on the fifth of December.

2. His birthday is on the twenty-first of March.

3. Let’s chant. Cùng hát.

Bài nghe:

When’s your birthday?

When's your birthday, Mai?

It's on the fifth of March.

When's your birthday, Mary?

It's on the fifth of March, too.

When's your birthday, Nam?

It's on the second of April.

When's your birthday, Peter?

It's on the sixth of May.

Hướng dẫn dịch:

Sinh nhật của bạn là khi nào?

Sinh nhật của bạn là khi nào vậy Mai?

Nó vào ngày 5 tháng 3.

Sinh nhật của bạn là khi nào vậy Mary?

Nó cũng vào ngày 5 tháng 3.

Sinh nhật của bạn là khi nào vậy Nam?

Nó vào ngày 2 tháng 4.

Sinh nhật của bạn là khi nào vậy Peter?

Nó vào ngày 6 tháng 5.

4. Read and tick. Đọc và đánh dấu tick.

1. b; 2. a; 3. b

Hướng dẫn dịch:

Bạn thân mến!

Mình tên là Peter. Mình đến từ London, Anh. Hôm nay là Chủ nhật ngày 6 tháng 5. Nó là ngày sinh nhật của mình. Mình rất vui. Mình có nhiều quà sinh nhật từ bạn bè mình. Còn bạn thì sao? Sinh nhật của bạn là khi nào?

Viết cho mình sớm nhé.

Peter

5. Write an invitation card. Viết một tấm thiệp mời.

Please come to my birthday party.

To: Dinh Hung

Date: The fifth of June.

Time: 18:00 to 19:30

Address: 123 Trieu Khuc street, Thanh Xuan District, Ha Noi.

From: My Linh

Hướng dẫn dịch:

Mời bạn tới dự bữa tiệc sinh nhật của mình.

Tới: Đình Hùng

Ngày: 15/06

Thời gian: 18h đến 19h30

Địa chỉ: 123 Triều Khúc, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Từ: Mỹ Linh

6. Project. (Dự án)

Please come to my birthday party.

To: Tran Giang

Date: The nineteenth of January.

Time: 18:00 to 20:30

Address: 18 Hoang Hoa Tham street, Ba Dinh District, Ha Noi.

From: Minh Ha

Hướng dẫn dịch:

Mời bạn tới dự bữa tiệc sinh nhật của mình.

Tới: Trần Giang

Ngày: 19/01

Thời gian: 18h đến 20h30

Địa chỉ: 18 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội

Từ: Minh Hà

3. Her birthday is on the sixteenth of October.

4. My friend's birthday is on the thirtieth of March.

Trên đây là Giải bài tập SGK tiếng Anh 4 Unit 4 When's your birthday?. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Chia sẻ, đánh giá bài viết
48
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 4

    Xem thêm