Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải SBT tiếng Anh lớp 4 Unit 11 What time is it?

Mời các em vào tham khảo Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 11: What time is it? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây. Giải SBT Unit 11 lớp 4 What time is it? bao gồm đáp án bài tập trang 44 SBT tiếng Anh 11 nhằm đem đến cho các em nguồn tài liệu học tập hữu ích để nâng cao chất lượng môn học.

Unit 11. What time is it? trang 44 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới

Unit 11. What time is it? Bài 11. Bây giờ là mấy giờ?

A. Phát âm - Phonics trang 44 SBT Tiếng Anh 4 Unit 11

(1) Say the words aloud. Đọc to những từ sau

Đáp án

1. cook /kʊk/

2. book /bʊk/

3. afternoon /ɑːftəˈnuːn/

4. school /skuːl/

2) Complete with the words above and say the sentences aloud. Hoàn thành với những từ trên và đọc to những câu sau.

Đáp án

1. cook

Các bà mẹ có thể nấu ăn rất ngon.

2. book

Nhìn vào quyển sách trên bàn.

3. afternoon

Họ thường chơi bóng đá vào buổi chiều

4. school

Chúng tôi ăn trưa ở trường.

B. Từ vựng - Vocabulary trang 44 - 45 SBT Tiếng Anh 4 Unit 11

1) Write the time. Viết thời gian.

Đáp án

1. năm giờ

2. năm giờ 5 phút

3. five fifteen (5 giờ 15 phút)

4. five twenty-five (5 giờ 25 phút)

5. five thirty (5 giờ 30 phút)

6. five thirty-five (5 giờ 35 phút)

7. five forty-five ( 5 giờ 45 phút)

8. five fifty (5 giờ 50 phút)

2) complete the sentences. Hoàn thành những câu sau.

Đáp án

1. seven o'clock

Linda thức dậy lúc 7 giờ.

2. seven twenty-five

Cô ấy ăn sáng lúc 7 giờ 25 phút.

3. eight fifteen

Cô ấy đến trường lúc 8h15.

4. eight twenty

Cô ấy xem TV lúc 8h20

5. nine thirty

Cô ấy đi ngủ lúc 9h15

C. Cặp câu - Sentence patterns trang 45 - 46 SBT Tiếng Anh 4 Unit 11

1) Read and match. Đọc và nối.

Đáp án

1 - e

Bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là 9h.

2 - a

Bạn thức dậy lúc mấy giờ? Lúc 6h30.

3 - d

Bạn làm gì vào buổi chiều? Tớ chơi bóng đá.

4 - b

Bạn đã ở đâu hôm qua? Tớ ở nhà.

5 - c

Bạn đã làm gì chủ nhật trước? Tớ xem 1 bộ phim.

2) Put the words in order. Xếp từ theo đúng thứ tự.

Đáp án

1. My father gets up early.

Bố tôi dậy sớm.

2. I go to school in the afternoon.

Tôi đến trường vào buổi chiều.

3. My brother goes to bed at ten o'clock.

Anh tôi đi ngủ lúc 10h.

4. What do you eat in the morning?

Buổi sáng cậu ăn gì?

5. What time does your mother get up?

Mẹ cậu thức dậy lúc mấy giờ?

D. Nói  - Speaking trang 46 SBT Tiếng Anh 4 Unit 11

1) Read and reply. Đọc và đáp lại.

a. What time do you get up?

b. When do you go to school?

c. Where do you have lunch?

d. What time do you go to bed?

Hướng dẫn dịch

a. Bạn thức dậy lúc mấy giờ?

b. Bạn đi học lúc mấy giờ?

c. Bạn ăn trưa ở đâu?

d. Bạn đi ngủ lúc mấy giờ?

Trả lời

a. What time do you get up? - I get up at 7 o'clock.

b. When do you go to school? - I go to school at 7. 30 a.m.

c. Where do you have lunch? - I have lunch at the school canteen.

d. What time do you go to bed? - I go to bed at 10 p.m.

2) Talk about what you do every day. Nói về việc bạn làm hàng ngày.

Gợi ý

What time do you get up?

I get up at 7 o'clock in the morning.

What time do you go to school?

I go to school at 7.40 a.m.

What time do you have lunch?

I have lunch at 12 o'clock.

What time do you go to bed?

I go to bed at 10 o'clock.

Hướng dẫn dịch

Bạn dậy lúc mấy giờ?

Tôi thức dậy lúc 7 giờ trong khuôn viên.

Thời gian nào bạn đi học?

Tôi đến trường lúc 7 giờ 40 sáng.

Bạn ăn cơm trưa lúc mấy giờ?

Tôi ăn trưa lúc 12 giờ.

Bạn đi ngủ lúc mấy giờ?

Tôi đi ngủ lúc 10 giờ.

E. Đọc - Reading trang 46 - 47 SBT Tiếng Anh 4 Unit 11

1) Read and complete. Đọc và hoàn thành.

Đáp án

1. time

Bạn thức dậy lúc mấy giờ?

2. home

Bạn về nhà từ trường khi nào?

3. play

Tôi chơi cờ với anh trai.

4. eat

và ăn tối cùng với gia đình.

5. o'clock

Tôi đi ngủ lúc 10h.

2) Read and complete. Write the words for the times. Đọc và hoàn thành. Viết những từ chỉ thời gian.

Đáp án

1. six o'clock

2. go/ walk to school

3. four forty-five

4. watch TV/ a video

5. go to bed

Hướng dẫn dịch

Xin chào, Tên tôi là Nam. Tôi học ở trường tiểu học Nguyễn Du. Hằng ngày, tôi thức dậy lúc 6h. Tôi đến trường lúc 7h15. Bài học bắt đầu lúc 7h30 vào buổi sáng và kết thúc lúc 4h30 vào buổi chiều. Tôi về nhà lúc 4h45. Sau bữa tối, tôi xem TV/ video hoặc nghe nhạc. Tôi đi ngủ lúc 9h45.

F. Viết - Writing trang 47 SBT Tiếng Anh 4 Unit 11

1) Write the answers. Viết câu trả lời.

Đáp án

1. Bạn thức dậy lúc mấy giờ?

2. Trường học bắt đầu lúc mấy giờ?

3. Bạn về nhà lúc mấy giờ?

4. Bạn đi ngủ lúc mấy giờ?

2) Write about you. Viết về bạn.

Xin chào, tên tôi là..........Tôi đến từ...........Hàng ngày tôi thức dậy lúc...........Tôi đi học lúc...........và về nhà lúc.............Vào buổi tối, tôi................Tôi đi ngủ lúc ............

Gợi ý 1

Hello, my name is My Le. I am from Ha Noi. Everyday I gets up at 7 o'clock. I go to school at 8 o'clock and I go home at 5.30 p.m. In the evening. I watch TV at 8 p.m. I to to bed at 10 p.m.

Hướng dẫn dịch

Xin chào, tôi tên là Mỹ Lệ. Tôi đến từ Hà Nội. Hàng ngày tôi dậy lúc 7 giờ. Tôi đến trường lúc 8 giờ và tôi về nhà lúc 5h30 chiều. Vào buổi tối. Tôi xem TV lúc 8 giờ tối. Tôi đi ngủ lúc 10 giờ tối.

Gợi ý 2

Hello, my name is Do My Linh. I am from Ha Noi. Everyday I gets up at six fifty. I go to school at half past seven and I go home at 4.30 p.m. In the evening, I do my homework at 8 p.m. I go to bed at 10 p.m.

Google dịch

Xin chào, tôi tên là Đỗ Mỹ Linh. Tôi đến từ Hà Nội. Hàng ngày tôi thức dậy lúc sáu giờ năm mươi. Tôi đến trường lúc bảy giờ rưỡi và tôi về nhà lúc 4:30 chiều. Vào buổi tối, tôi làm bài tập về nhà lúc 8 giờ tối. Tôi đi ngủ lúc 10 giờ tối.

Trên đây là Giải SBT tiếng Anh Unit 11 lớp 4 What time is it? chi tiết nhất. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Giải Đáp án sách bài tập tiếng Anh unit 11 lớp 4 What time is it? bao gồm hướng dẫn giải chi tiết các lesson Phonics, Vocabulary, Sentence patterns, Speaking, Reading và Writing liên quan đến chủ đề bài học unit 11 SBT tiếng Anh lớp 4 tập 2 giúp các em chuẩn bị bài tập ở nhà hiệu quả.

>> Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 4 Unit 11 What time is it? đầy đủ nhất

Đánh giá bài viết
107 24.381
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 4

    Xem thêm