Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 11 What time is it?

Tiếng Anh Unit 11 lớp 4: What time is it?

Đề ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 11 phần Ngữ pháp có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh 4 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Unit 11 tiếng Anh 4 được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 11: What time is it? giúp các em học sinh lớp 4 củng cố kiến thức trọng tâm hiệu quả.

I. Look at the picture and complete the sentence.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 11 What time is it?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 11 What time is it?

II. Match each question with each sentence.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 11 What time is it?

III. Write sentence basing on available words, the first one has been done for you as example.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 11 What time is it?

IV. Write sentence basing on available words, the first one has been done for you as example.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 11 What time is it?

ĐÁP ÁN

I. Look at the picture and complete the sentence.

1 - Mai gets up at six o’clock.

2 - Mai brushes her teeth at a quarter past six.

3 - Mai has breakfast at half past six.

4 - Mai goes to school at eight o’clock.

5 - Mai has lunch at half past eleven.

II. Match each question with each sentence.

1 - A; 2 - C; 3 - E; 4 - D; 5 - B

III. Write sentence basing on available words, the first one has been done for you as example.

1 - What time does Minh take a shower?

He takes a shower at 7:00.

2 - What time does Hoang have breakfast?

- He has breakfast at 7:30.

3 - What time does Ngoc and Lan brush the teeth?

- They brush the teeth at 7:15.

4 - What time does Jimmy comb the hair?

- She combs the hair at 6: 50.

5 - What time does Mary wash the face?

She washes her face at 8:00.

IV. Write sentence basing on available words, the first one has been done for you as example.

1 - What does Quynh do in the morning?

She takes a shower.

2 - What does Hoang do at 7:30?

He has breakfast.

3 - What does they do at 7:15?

They brush the teeth.

4 - What does Tony do in the afternoon?

He takes a bath.

5 - What do Susan and her sister do in the evening?

They read a book.

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 11 Grammar có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.766
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm