Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 11 chương trình mới: What time is it?

Tiếng Anh Unit 11 lớp 4: What time is it?

Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 11 có đáp án sau đây. Trong đề này, các em sẽ được ôn tập lại tất cả phần kiến thức ngữ pháp và từ vựng Tiếng Anh Unit 11. Các em có thể mở sách ôn tập lại lý thuyết trước khi làm bài để đạt kết quả cao nhất. Chúc các em làm bài tốt!

Task 1. Read and tick √ or cross x. There are two examples:

Examples:

Bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 Unit 11

Task 2. Order the words. There is one example.

Example: breakfast/ Tony/ at/ has/ 7 o’clock

Tony has breakfast at 7 o’clock.

1. you/ what/ go/ do/ time/ school/ to
_____________________________________?

2. in/ do/ you/ do/ what/ morning/ the
_____________________________________?

3. time/ is/ what/ it
_____________________________________?

4. homework/ Linda/ at/ does/ 8 o’clock/ her
_____________________________________.

5. football/ Peter/ at/ plays/ 4:45
_____________________________________.

Task 3. Read and write YES or NO.

Hi, I’m Ha. I study at Hoa Sen Primary School. I usually get up at 7.00. After breakfast, I walk to school at 7.40. My school starts at 8.00. My friends and I play badminton at break time. We have three subjects in the afternoon. The school finishes at 4.30.

0.

Ha is a pupil at Hoa Sen Primary School.

YES

1.

She usually gets up at seven a.m.

____

2.

She goes to school at seven fifteen.

____

3.

Ha and her friends play volleyball at break time.

____

4.

She studies four subjects in the afternoon.

____

5.

Her school day finishes at four thirty.

____

Task 4. Read and number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0.

0

A

Minh: What do you usually do on Sarturday mornings, An?

B

An: At six o’clock. What time is it now?

C

Minh: I cycle, too. What time do you cycle?

D

An: Oh, no. We’re late for school. Let’s run now.

E

Minh: It’s seven fifty.

F

An: I usually cycle. What about you?

Task 5. Look and write. There is one example

Example:

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 11 mới

ĐÁP ÁN

Task 1. Read and tick √ or cross x. There are two examples:

1 - V; 2 - X; 3 - X; 4 - V; 5 - V

Task 2. Order the words. There is one example.

1 - What time do you go to school?

2 - What do you do in the morning?

3 - What time is it?

4 - Linda does her homework at 8 o'clock.

5 - Peter plays football at 4:45.

Task 3. Read and write YES or NO.

1 - Yes; 2 - No; 3 - No; 4 - No; 5 - Yes

Task 4. Read and number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0.

1 - F; 2 - C; 3 - E; 4 - B; 5 - E; 6 - D

Task 5. Look and write. There is one example

1 - breakfast

2 - get up

3 - Go to bed

4 - Go home

5 - dinner

Trên đây là Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 Unit 11 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
53 14.824
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm