Bài tập Unit 2 lớp 4 I'm from Japan Online

Trắc nghiệm tiếng Anh unit 2 lớp 4 I'm from Japan Online

Nằm trong bộ tài liệu Luyện tập tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit năm 2022 - 2023, bài tập tiếng Anh 4 unit 2 I'm from Japan trực tuyến được xây dựng bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 4 giúp các em học sinh lớp 4 củng cố kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Choose the correct answer.
 • 1. Trung : What nationality are you ? - Tom : ___________
 • 2. They are .................................... soccer in the playground.
 • 3. There _________ a dog under the table.
 • 4. Tony is from Australia. He is .................................... .
 • 5. How many books .................................... Lan have?
 • 6. Akiko is from _______ . Her personality is Japanese.
 • 7. Are they Japanese? – _________
 • 8. ____________ nationality is she?
 • Read and match.
 • 1. Where are you from?
 • 2. What nationality are you?
 • 3. Where does she come from?
 • 4. What nationality is she?
 • 5. What nationality is Peter?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
16 2.245
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4

  Xem thêm