Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

Tiếng Anh Unit 14 lớp 4: What does he look like?

Đề luyện tập tiếng Anh phần ngữ pháp Unit 14 lớp 4 là đề trắc nghiệm trực tuyến có đáp án trên VnDoc.com. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 được biên tập bám sát nội dung ngữ pháp tiếng Anh được học trong Unit 14 giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập hiệu quả.

Để mang đến cho các em học sinh nguồn tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 4, VnDoc giới thiệu bộ bài tập tiếng Anh 4 theo từng unit với các dạng bài trắc nghiệm từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh, giúp các em có sự ôn tập chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra định kỳ đạt kết quả cao.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề ôn tập tiếng Anh 4 Unit 14 kèm đáp án

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • I. Match each picture with each correct sentence.

  Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

  Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

  Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

 • 1 -
  A
 • 2 -
  B
 • 3 -
  D
 • 4 -
  E
 • 5 -
  C
 • II. Look at the picture and choose the correct answer.
 • 1.
  Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?
 • 2.
  Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?
 • 3.
  Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?
 • 4.
  Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?
 • III. Reorder the words to make correct sentences.

  Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

  Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

 • 1.
  What does your mother look like?
 • 2 -
  Is your sister slim or fat?
 • 3 -
  My brother is not very young.
 • 4 -
  Her father is middle-aged.
 • 5 -
  Maria is very slim and tall.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 859
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4

  Xem thêm