Bài ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh môn tiếng Anh lớp 4

Bài ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh môn Tiếng Anh lớp 4

Bài tập tiếng Anh dành cho học sinh lớp 4 trong thời gian nghỉ ở nhà được VnDoc sưu tầm và đăng tải bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh khác nhau, cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức trong thời gian các em nghỉ học phòng dịch corona.

Bộ bài tập ở nhà cho học sinh lớp 4 trong thời gian nghỉ phòng dịch viêm phổi cấp với đầy đủ các môn là đề thi trực tuyến trên VnDoc.com. Các phụ huynh tham khảo hướng dẫn các con trực tiếp làm bài, và kiểm tra kết quả của mình sau khi làm xong. Đây là tài liệu hữu ích cho các em học sinh tự học tại nhà để ghi nhớ kiến thức, cũng như có sự chuẩn bị tốt cho các bài học sắp tới.

 • Chọn đáp án đúng.
 • 1. I go to school ……. 6.30 am
 • 2. What do you do ………. Art lessons?
 • 3. I’m ………. I’d like some noodles.
 • 4. I like beef. It’s my favourite ……….
 • 5 How ………are the books? 25.000 dong
 • 6. What ………….is the board? Green
 • 7. The jeans …………….250.000dong.
 • 8. His brother likes bears …………..they can climb.
 • 9………….does your friends want to go to the food stall?
 • 10. What is your ......? – My name is Tommy.
 • Khoanh tròn một từ khác loại.
 • 1.
 • 2.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • Reorder the words to make sentences.
 • 1. elephants / because / they / I / bulky. / like / are / don’t
  I don't like elephants because they are bulky.
 • 2. apple juice?/ like / some / Would / you
  Would you like some apple juice?
 • 3. join / School / the / I’m / going to / Lantern Parade.
  I'm going to join the School Lantern Parade.
 • 4. you/ Ho Chi Minh city? / When / come / back / did / from
  When did you come back from Ho Chi Minh city?
 • 5. with my / play football / friends / on Sunday. / I often
  I often play football with my friends on Sunday.
 • 6. my uncle / weekend / my house. / Last / stayed at
  Last weekend, my uncle stayed at my house. My uncle stayed at my house last weekend.
 • 7. T-shirt/ wearing/ and/ He’s/ jeans./ a
  He’s wearing a T-shirt and jeans.
 • 8. and mountains / country. / in my / a lot of rivers / There are
  There are a lot of rivers and mountains in my country.
 • 9. usually stay / Do they / by the sea? / in a small house / or flat
  Do they usually stay in a small house or flat by the sea?
 • 10. their friends / What do / like to / talk / about?
  What do their friends like to talk about?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
103 2.520
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Xem thêm