Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020 số 8

Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 4

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020 số 8 là đề thi trực tuyến nằm trong bộ đề thi học sinh giỏi lớp 4 trên VnDoc.com. Đề kiểm tra tiếng Anh với nhiều dạng bài tập nâng cao khác nhau có đáp án đi kèm, cho các em học sinh ôn tập, chuẩn bị cho bài thi học sinh giỏi đạt kết quả cao.

Để chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi lớp 4 của mình, các em học sinh nên tự luyện đề tại nhà để làm quen với đề cũng như củng cố kiến thức trước kì thi. Nhằm mang đến cho các em học sinh lớp 4 nguồn tài liệu ôn thi học sinh giỏi, VnDoc giới thiệu chuyên mục Đề thi học sinh giỏi lớp 4 với đầy đủ các môn cho các em luyện tập. Đây cũng là tài liệu hữu ích cho thầy cô tham khảo ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi.

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020 số 4

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020 số 3

 • I. Hoàn thành các câu sau bằng việc điền từ vào khoảng trống:
 • 01. What_________ do you have lunch? At 11.00
  time
 • 02. What’s her_________? She’s a teacher.
  job
 • 03. I wants some stamps. _________’s go to the post office.
  Let
 • 04. I_________ chicken.
  like love
 • 05. What time is_________?
  it
 • 06. Mineral water is my favourite_________.
  drink
 • 07. Where are you_________?
  from
 • 08. These_________ notebooks.
  are
 • II. Khoanh tròn vào đáp án A, B, C, hoặc D đúng nhất để hoàn thành các câu sau.
 • 01. Do you like Maths? Yes, I_________.
 • 02. I get_________ at 6.30
 • 03. What do you do_________ English lessons?
 • 04. I like meat. It’s my favourite_________.
 • 05. I’m_________ I’d like some rice.
 • IV. Sắp xếp các từ đã cho thành câu hoàn chỉnh.
 • 1. is / juice / my / orange / favourite / drink
  My favorite drink is orange juice.
 • 2. the /how / shorts / much / are?
  How much are the shorts?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 569
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Xem thêm