Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?

Tiếng Anh Unit 12 lớp 4: What does your father do?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do? là bài tập trực tuyến trên VnDoc.com, cho các em học sinh trực tiếp làm bài, kiểm tra kiến thức về từ vựng được học trong Unit 12 Tiếng Anh lớp 4 mới. Đề có đáp án cho các em tham khảo và kiểm tra sau khi làm xong.

Nhằm giúp các em học sinh ôn tập các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp hiệu quả, VnDoc giới thiệu bài tập Tiếng Anh lớp 4 chương trình mới với hệ thống bài tập theo từng Unit, giúp các em củng cố lại kiến thức được học, chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra đạt kết quả cao.

Tải đề và đáp án tại đây: Đề ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 12 kèm đáp án

Tham khảo thêm:

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020 số 7

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020 số 6

 • I. Look at the picture and write the word.

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?

 • 1 -
  Cashier
 • 2 -
  Doctor
 • 3 -
  firefighter
 • 4 -
  Flight attendant
 • 5 -
  carpenter
 • 6 -
  engineer
 • 7 -
  hairdresser
 • 8 -
  dentist
 • 9 -
  Accountant
 • 10 -
  Chef
 • II. Match each job with each working environment.

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?

 • 1 -
  G
 • 2 -
  D
 • 3 -
  A
 • 4 -
  E
 • 5 -
  J
 • 6 -
  B
 • 7 -
  C
 • 8 -
  F
 • 9 -
  H
 • 10 -
  I
 • III. Match each picture with the correct word.

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?

 • 1 -
  F
 • 2 -
  A
 • 3 -
  G
 • 4 -
  B
 • 5 -
  H
 • 6 -
  C
 • 7 -
  I
 • 8 -
  D
 • 9 -
  j
 • 10 -
  E
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 433
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Xem thêm