Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020 số 6

Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 4

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020 số 6 là đề thi trực tuyến có đáp án. Đề kiểm tra Anh 4 gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh nâng cao khác nhau có đáp án cho các em học sinh ôn tập, chuẩn bị cho bài thi học sinh giỏi đạt kết quả cao.

Nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 4, VnDoc giới thiệu chuyên mục Đề thi học sinh giỏi lớp 4 với đầy đủ các môn. Đây cũng là tài liệu hữu ích cho thầy cô tham khảo ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi.

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020 số 4

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020 số 3

 • Câu 1. Khoanh tròn vào từ có phần gạch chân được phát âm khác.
 • 01.
 • 02.
 • 03.
 • 04.
 • Câu 2. Khoanh tròn vào từ khác loại.
 • 01.
 • 02.
 • 03.
 • 04.
 • Câu 3. Tìm và sửa lỗi ở mỗi câu sau.
 • 01. Where do you lives?
  Viết lại đầy đủ câu đúng
  Where do you live?
 • 02. I live on Hanoi.
  I live in Hanoi.
 • 03. My father is a policemen.
  My father is a policeman.
 • 04. How is your phone number?
  What is your phone number?
 • 05. How much students are there in your class?
  How many students are there in your class?
 • Câu 4. Ghép câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B.
  AB
  01. Are you happy?A. She lives in London
  02. What is your sister’s job?B. Yes, I am
  03. Where does she live?C. Her telephone number is 0913713747
  04. Does she live in a flat?D. She is an engineer.
  05. What’s her phone number?E. No, she doesn’t.
 • 1 -
  B
 • 2 -
  D
 • 3 -
  A
 • 4 -
  E
 • 5 -
  C
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
23 666
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4

  Xem thêm