Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?

Tiếng Anh Unit 12 lớp 4: What does your father do?

Đề luyện tập tiếng Anh lớp 4 Unit 12 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh 4 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Unit 12 tiếng Anh lớp 4 được biên tập bám sát chương trình học tiếng Anh lớp 4 chương trình mới giúp các em học sinh lớp 4 củng cố kiến thức hiệu quả.

I. Look at the picture and write the word.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?

II. Match each job with each working environment.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?

III. Match each picture with the correct word.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 12 What does your father do?

ĐÁP ÁN

I. Look at the picture and write the word.

1 - Cashier

2 - Doctor

3 - firefighter

4 - Flight attendant

5 - carpenter

6 - engineer

7 - hairdresser

8 - dentist

9 - Accountant

10 - Chef

II. Match each job with each working environment.

1 - G; 2 - D; 3 - A; 4 - E; 5 - J; 6 - B; 7 - C; 8 - F; 9 - H; 10 - I

III. Match each picture with the correct word.

1 - F; 2 - A; 3 - G; 4 - B; 5 - H; 6 - C; 7 - I; 8 - D; 9 - j; 10 - E

Trên đây là Đề ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 12 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 2.577
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm