Bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 12: What does your father do?

Bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 12 có đáp án

VnDoc.com xin gửi đến thầy cô và các em Bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới có đáp án Unit 12: What does your father do? được sưu tầm và đăng tải dưới đây với những dạng bài bao quát các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp trọng tâm của bài, sẽ là tài liệu hữu ích giúp thầy cô và các em học sinh lớp 4 nâng cao hiệu quả dạy và học. Mời thầy cô và các em vào tham khảo.

Unit 12: What does your father do?

Test 20 munite

Name:……... …………………………..…………………. class:……………………..

Exercise 1: Viết các từ sau bằng tiếng anh. (2,5)

1. nông dân: ……………..

2. nhân viên văn phòng: ……..

3. bác sĩ:…………………….

4. y tá:…………………..

5. công nhân: ……………….

6. cánh đồng: …………………

7. bệnh viện: ………………….

8. văn phòng: ………..…..…..

9. nhà máy: ……………..……

10. lái xe: ……………………

Exercise 2: sắp xếp từ thành câu: (2,5)

1. mother/ My/ in/ hospital/ a/ ./

……………………………………………………………………………………

2. play/ game/ Let’s/ of/ jobs/ a/ ./

……………………………………………………………………………………………

3. a/ of/ my/ This/ picture/ family/ is/ ./

………………………………………………………………………………………….

4. does/ your/ What/ do/ sister/ ?/

…………………………………………………………………………………………

5. grandma/ is/ My/ teacher/ a/ ./

………………………………………………………………………………………….

Exercise 3: Nối câu ở cột A với câu ở cột B. (2,5)

A

B

1. What does your mother do?

2. Where does she work?

3. Does your Uncle work in a factory?

4. What does your grandpa do?

5. Where does he work?

a. Yes, he does.

b. He’s a clerk.

c. He works in an office

d. She is a farmer.

e. She works in a hospital..

Exercise 4: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống.(2.5)

Hospital teacher 4B works four

My name is Quan. There are (1)……………………….people in my family: my parents, my brother and me. My father is a (2)………………….. he works in Yen phu Primary School. My mother is a nurse. She works in Yen Phong (3) ……………………

My brother is a worker. He (4)………………………in a car factory. And as you know, I am a pupil in Class…(5)……………………….. I love my family and I am happy at my school.

ĐÁP ÁN:

Exercise 1: Viết các từ sau bằng tiếng anh. (2,5)

1. nông dân: farmer

2. nhân viên văn phòng: clerk

3. bác sĩ: doctor

4. y tá: nurse

5. công nhân: worker

6. cánh đồng: field

7. bệnh viện: hospital

8. văn phòng: office

9. nhà máy: factory

10. lái xe: driver

Exercise 2: sắp xếp từ thành câu: (2,5)

1. My mother works in a hospital.

2. Let’s play a game of jobs.

3. This is a picture of my family.

4. What does your sister do?

5. My grandma is a teacher.

Exercise 3: Nối câu ở cột A với câu ở cột B. (2,5)

1 - d, 2 - e, 3 - a, 4 - b, 5 - c

Exercise 4: điền từ còn thiếu vào chỗ trống.(2.5)

1. four

2. teacher

3. hospital

4. works

5. 4B

Mời các bạn tải trọn bộ bài tập và đáp án tại: Bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 12: What does your father do?Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
18 9.139
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm