Bài tập tiếng Anh 4 Unit 12 What does your father do?

Bài tập tiếng Anh Unit 12 lớp 4 What does your father do? có đáp án

VnDoc.com xin gửi đến thầy cô và các em Bài tập tiếng Anh lớp 4 mới Unit 12: What does your father do? có đáp án được sưu tầm và đăng tải dưới đây với những dạng bài bao quát các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp trọng tâm của bài, sẽ là tài liệu hữu ích giúp thầy cô và các em học sinh lớp 4 nâng cao hiệu quả dạy và học. Mời thầy cô và các em vào tham khảo.

Unit 12: What does your father do?

Exercise 1: Viết các từ sau bằng tiếng anh. (2,5)

1. nông dân: ……………..

2. nhân viên văn phòng: ……..

3. bác sĩ:…………………….

4. y tá:…………………..

5. công nhân: ……………….

6. cánh đồng: …………………

7. bệnh viện: ………………….

8. văn phòng: ………..…..…..

9. nhà máy: ……………..……

10. lái xe: ……………………

Exercise 2: sắp xếp từ thành câu: (2,5)

1. mother/ My/ in/ hospital/ a/ ./

……………………………………………………………………………………

2. play/ game/ Let’s/ of/ jobs/ a/ ./

……………………………………………………………………………………………

3. a/ of/ my/ This/ picture/ family/ is/ ./

………………………………………………………………………………………….

4. does/ your/ What/ do/ sister/ ?/

…………………………………………………………………………………………

5. grandma/ is/ My/ teacher/ a/ ./

………………………………………………………………………………………….

Exercise 3: Nối câu ở cột A với câu ở cột B. (2,5)

A

B

1. What does your mother do?

2. Where does she work?

3. Does your Uncle work in a factory?

4. What does your grandpa do?

5. Where does he work?

a. Yes, he does.

b. He’s a clerk.

c. He works in an office

d. She is a farmer.

e. She works in a hospital..

Exercise 4: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống.(2.5)

Hospital teacher 4B works four

My name is Quan. There are (1)……………………….people in my family: my parents, my brother and me. My father is a (2)………………….. he works in Yen phu Primary School. My mother is a nurse. She works in Yen Phong (3) ……………………

My brother is a worker. He (4)………………………in a car factory. And as you know, I am a pupil in Class…(5)……………………….. I love my family and I am happy at my school.

Exercise 5: Đọc đoặn văn và trả lời câu hỏi. 

This is the report of my interview with Linh. Her father is a doctor. He works in Viet Duc hospital. Her mother is a clerk. She works in an office. Linh has a brother but she doesn't have any sister. Her brother is a student at Thang Long university. And Linh is a pupil.

1. What does her father do?

________________________________

2. Where does her father work?

________________________________

3. What does her mother do?

________________________________

4. Where does her mother work?

________________________________

5. What does her brother do?

________________________________

6. What does Linh do?

________________________________

ĐÁP ÁN:

Exercise 1: Viết các từ sau bằng tiếng anh. (2,5)

1. nông dân: farmer

2. nhân viên văn phòng: clerk

3. bác sĩ: doctor

4. y tá: nurse

5. công nhân: worker

6. cánh đồng: field

7. bệnh viện: hospital

8. văn phòng: office

9. nhà máy: factory

10. lái xe: driver

Exercise 2: sắp xếp từ thành câu: (2,5)

1. My mother works in a hospital.

2. Let’s play a game of jobs.

3. This is a picture of my family.

4. What does your sister do?

5. My grandma is a teacher.

Exercise 3: Nối câu ở cột A với câu ở cột B. (2,5)

1 - d, 2 - e, 3 - a, 4 - b, 5 - c

Exercise 4: điền từ còn thiếu vào chỗ trống.(2.5)

My name is Quan. There are (1)…………four…………….people in my family: my parents, my brother and me. My father is a (2)…………teacher……….. he works in Yen phu Primary School. My mother is a nurse. She works in Yen Phong (3) …………hospital…………

My brother is a worker. He (4)…………works……………in a car factory. And as you know, I am a pupil in Class…(5)………………4B……….. I love my family and I am happy at my school.

Hướng dẫn dịch

Tôi tên Quân. Có bốn người trong gia đình tôi: bố mẹ tôi, anh trai tôi và tôi. Bố tôi là giáo viên ông công tác tại trường Tiểu học Yên Phụ. Mẹ tôi là một y tá. Cô ấy làm việc ở Yên Phong bệnh viện.

Anh trai tôi là công nhân. Anh ấy làm việc ở nhà máy sản xuất oto. Và như các bạn đã biết, tôi là một học sinh lớp 4B. Tôi yêu gia đình và hạnh phúc ở trường của tôi.

Exercise 5: Đọc đoặn văn và trả lời câu hỏi.

1 - Her father is a doctor.

2 - He works in Viet Duc hospital.

3 - Her mother is a clerk.

4 - She works in an office.

5 - Her brother is a student.

6 - She is a pupil.

Hướng dẫn dịch

Đây là tường thuật cuộc phỏng vấn của tôi với Linh. Cha cô ấy là một bác sĩ. Anh ấy làm việc ở bệnh viện Việt Đức. Mẹ cô ấy là một nhân viên bán hàng. Cô ấy làm việc trong một văn phòng. Linh có anh trai nhưng cô không có em gái. Anh trai cô là sinh viên trường đại học Thăng Long. Còn Linh là một cô học trò.

Mời các bạn tải trọn bộ bài tập và đáp án tại: Bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 12: What does your father do? có đáp án Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
24 14.151
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm