Bài ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 8 What subjects do you have today?

Tiếng Anh Unit 8 lớp 4: What subjects do you have today?

Mời các bạn vào tham khảo Bài ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 8 chương trình mới: What subjects do you have today? có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây, sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các bạn thực hành và nâng cao kiến thức ngữ pháp tiếng Anh của bài 8 đã được thầy cô giảng dạy trên lớp.

Name: …………………………………

What subjects do you have today?

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 8

Đáp án:

1 - I have Maths.

2 - I have Vietnamese.

3 - I have Music.

4 - I have English.

5 - I have Science.

6 - I have Art.

7 - I have Physical Education.

8 - I have IT.

Answer the question

Mon

Tues

Wed

Thurs

Fri

Vietnamese

Mai

X

X

Quan

X

X

X

Tony

X

X

Linda

X

X

1. When does Mai have Vietnamese?

……………………………………………………………

2. When does Tony have Vietnamese?

……………………………………………………………

3. When does Quan have Vietnamese?

……………………………………………………………

4. When does Linda have Vietnamese?

……………………………………………………………

Đáp án:

1 - She has Vietnamese on Monday and Friday.

2 - He has it on Tuesday and Friday.

3 - He has it on Monday, Wednesday and Friday.

4 - She has it on Monday and Thursday.

Hi, my name is Peter. I go to school from Monday to Saturday morning. I have Maths and Vietnamese everyday. I have English on Monday, Wednesday and Friday. I have Art on Tuesday afternoon. I have PE on Thursday and Saturday morning. I have Music on Monday and Thursday afternoon. What about you?

1. What’s his name? ……………………………………………

2. When does he have Art? ……………………………………………

3. How often does he have English? ……………………………………………

4. What subjects does he have on Monday? ……………………………………………

5. How often does he have PE? ……………………………………………

6. When does he have Music? ……………………………………………

7. How often does he have Maths? ……………………………………………

Đáp án:

1 - His name is Peter.

2 - He has it on Tuesday afternoon.

3 - He has it three times a week.

4 - He has Maths, Vietnamese, English and Music.

5 - He has it on Thursday and Saturday morning.

6 - He has it Monday and Thursday afternoon.

7 - He has Maths everyday.

Dựa vào từ gợi ý viết lại câu hoàn chỉnh

a, She/ English/ Tuesday

She has English on Tuesday.

b, he/ Maths and Art/ Monday and Friday

=>……………………………………………….

c, they/ PE and IT/ Thursday

=>…………………………………………………..

d, Her brother/ Vietnamese/ Friday

=>……………………………………………………………………

e, His sister/ Music and Science/ Thursday

=>…………………………………………………………..

Đáp án:

b - He has Maths and Art on Monday and Friday.

c - They have PE and IT on Thursday.

d - Her brother has Vietnamese on Friday.

e - His sister has Music and Science on Thursday.

Dịch sang Tiếng Anh

a, Hôm nay bạn có những môn học gì vậy? Tớ có môn Toán và môn Tiếng Việt.

………………………………………………………………………………..

b, Hôm nay cô ấy có những môn học gì vậy? Cô ấy có môn âm nhạc và môn Mĩ Thuật.

………………………………………………………………………………………

c, Anh ấy có môn Tiếng Anh khi nào vậy? Vào thứ hai.

………………………………………………………………………………………….

d, Môn học yêu thích của bạn là gì? Đó là môn Toán và môn Tin học.

……………………………………………………………………………………………

e, Môn học yêu thích của họ là gì? Đó là môn Khoa học và Lịch sử.

………………………………………………………………………………………….

Đáp án:

a - What subjects do you have today? - I have Maths and Vietnamese.

b - What subjects does she have today? - She has Music and Art.

c - When does he have English? - On Monday.

d - What is your favorite subjects? - They are Maths and IT.

e - What are their favorite subjects? - They are Sciences and History.

Trên đây là Bài tập tiếng Anh Unit 8 lớp 4 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
32 8.401
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm