Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải SBT Tiếng Anh lớp 4 Unit 16 Let's go to the bookshop!

Trong bài viết này, VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập SBT Tiếng Anh 4 chương trình mới Unit 16: Let's go to the bookshop! do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Giải tiếng Anh Unit 16 lớp 4 sách bài tập hướng dẫn giải các bài tập tiếng Anh lớp 4 trong SBT tiếng Anh lớp 4 tập 2 Unit 16 Let's go to the bookshop! giúp các em chuẩn bị bài tập ở nhà hiệu quả trước khi đến lớp.

Unit 16. Let's go to the bookshop trang 64 - 67 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới

Unit 16. Let's go to the bookshop

Bài 16. Hãy cùng đi đến cửa hiệu sách

A. Phonics - Phát âm trang 64 SBT tiếng Anh 4 mới Tập 2

1) Look at the words say the words aloud. Nhìn từ và đọc to chúng.

1. book /bʊk/

2. buy /bʌɪ/

3. bookshop /ˈbʊkʃɒp/

4. busy /ˈbɪzi/

5. bakery /ˈbeɪk(ə)ri/

6. badminton /ˈbadmɪnt(ə)n/

7. supermarket /ˈsuːpəmɑːkɪt/

Hướng dẫn dịch

1 - quyển sách

2 - mua

3 - cửa hàng sách/ hiệu sách

4 - bận rộn

5 - tiệm bánh ngọt

6 - cầu lông

7 - siêu thị

2) Complete with the words above and say the sentences aloud. Hoàn thành với những từ trên và đọc to những câu sau.

Đáp án

1. bookshop

Cùng đi đến hiệu sách nhé?

2. book

Tôi muốn mua 1 quyển sách.

3. busy

Anh ấy không thể đi đến vườn thú vì anh ấy bận.

4. supermarket

Mẹ tôi đang ở trong siêu thị.

B. Vocabulary - Từ vựng trang 64 - 65 SBT tiếng Anh 4 mới Tập 2

1) Match the words with the pictures. Nối những từ với tranh.

Đáp án

1 - b (thuốc)

2 - e (thức ăn và đồ uống)

3 - a (bánh mì)

4 - c (sách)

5 - d (động vật)

2) Complete the sentences. Hoàn thành những câu sau.

Đáp án

1. Linda muốn đi đến hiệu dược vì cô ấy muốn mua 1 ít thuốc.

2. bakery

Nam và Phong muốn đi đến hiệu bánh vì họ muốn mua 1 ít bành mỳ.

3. want to see the animals

Tôi muốn đi đến vườn thú vì tôi muốn ngắm động vật.

4. wants to buy some books

Hoa muốn đi đến hiệu sách vì cô ấy muốn mua 1 ít sách.

5. wants to buy some food and drink

Mẹ tôi muốn đi đến siêu thị vì bà ấy muốn mua thức ăn và nước uống.

C. Sentence Patterns - Cặp câu trang 65 SBT tiếng Anh 4 mới Tập 2

1) Read and match. Đọc và nối.

Đáp án

1. d

Tại sao bạn muốn đi đến hiệu sách?vì tôi muốn mua 1 ít sách.

2. a

Bạn có muốn đi sở thú không? Xin lỗi, tớ không thể. Tớ phải đi học.

3. e

Bây giờ cậu đi học à? Ừ đúng rồi.

4. c

Cậu có đi đến hiệu sách hàng ngày không? Không, không hàng ngày.

5. b

Bạn có muốn ăn chút bánh mỳ không? Không, cảm ơn.

2) Put the words in order. Xếp từ theo đúng thứ tự.

Đáp án

1. would you like some bread?

Cậu có muốn ăn chút bánh mỳ không?

2. would you like to go to the zoo?

Bạn có muốn đi đến sở thú không?

3. Why do you want to go to the park?

Tại sao bạn muốn đi đến công viên?

4. He wants to go to the bookshop because he wants some books.

Anh ấy muốn đi đến hiệu sách vì anh ấy muốn mua 1 ít sách.

5. I can't go to the cinema because I have to do my homework.

Tôi không thể đi đến rạp chiếu phim vì tôi phải làm bài về nhà.

D. Speaking - Nói trang 66 SBT tiếng Anh 4 mới Tập 2

1) Read and reply. Đọc và đáp lại.

Hướng dẫn dịch câu hỏi

1. Hãy cùng đi đến rạp chiếu phim nào.

2. Bạn có muốn đi đến sở thú không?

3. Tại sao bạn muốn đi đến sở thú?

4. Bạn có muốn đi đến hiệu sách không?

Gợi ý

1 - Let's go to the cinema!

Yes. That's good idea!

2 - Would you like to go to the zoo?

Yes. Of course.

3 - Why do you want to go to the zoo?

Because I want to see elephants.

4 - Do you want to go to the bookshop?

Yes, I do.

Hướng dẫn dịch

1 - Hãy đi xem phim!

Đồng ý. Ý kiến ​​hay đấy!

2 - Bạn có muốn đi sở thú không?

Đồng ý. Tất nhiên rồi.

3 - Tại sao bạn muốn đến sở thú?

Vì tôi muốn xem con voi.

4 - Bạn có muốn đến hiệu sách không?

Đồng ý.

2) Talk about where you want to go and why. Nói về nơi bạn muốn đi và tại sao.

Gợi ý

I want to go to the cinema because I want to see Batman.

I want to go to the bookshop because I want to buy some notebooks and pencils.

I want to go to the bakery because I want to buy tiramisu.

I want to go to the clothes store because I want to buy a new dress.

I want to go to the post office because I want to buy some stamps.

Hướng dẫn dịch

Tôi muốn đến rạp chiếu phim vì tôi muốn xem Người Dơi.

Tôi muốn đến hiệu sách vì tôi muốn mua một số vở và bút chì.

Tôi muốn đến tiệm bánh vì tôi muốn mua bánh tiramisu.

Tôi muốn đến cửa hàng quần áo vì tôi muốn mua một chiếc váy mới.

Tôi muốn đến bưu điện vì tôi muốn mua vài con tem.

E. Reading - Đọc trang 66 SBT tiếng Anh 4 mới Tập 2

1) Read and complete. Đọc và hoàn thành.

Đáp án

1. free

Bây giờ cậu có rảnh không. Phong?

2. bookshop

Hãy cùng đi đến hiệu sách nhé.

3. buy

Vì tớ muốn mua 1 vài quyển sách và 1 cái bút.

4. go

Được rồi, cùng đi đến hiệu sách nào.

5. homework

Tớ phải làm bài về nhà nữa.

2) Read and write the letters. Đọc và viết thư.

Đáp án

1. c

2. a

3. d

4. b

Hướng dẫn dịch

Mẹ và tôi đi đến trung tâm thành phố mỗi thứ 7. Chúng tôi đi đến hiệu sách vì tôi thích mua sách. Chúng tôi cũng đến siêu thị vì mẹ muốn mua thức ăn. Thỉnh thoảng chúng tôi đến hiệu thuốc vì chúng tôi muốn mua ít thuốc. Và chúng tôi đến hiệu bánh. Tôi luôn muốn ăn 1 thứ gì đó vì tôi thấy đói.

F. Writing - Viết trang 67 SBT tiếng Anh 4 mới Tập 2

1) Look and write. Nhìn và viết.

Đáp án

1. zoo, to see the animals

Tôi muốn đến sở thú vì tôi muốn ngắm động vật.

2. cinema, to see/ watch films

Tôi muốn đến rạp chiếu phim vì tôi muốn xem phim.

3. bookshop, to buy some books

Tôi muốn đến hiệu sách vì tôi muốn mua 1 vài cuốn sách.

4. bakery, to buy some cakes/ bread.

Tôi muốn đến tiệm bánh vì tôi muốn mua chút bánh ngọt/ bánh mỳ.

2) Write about you. (Viết về bạn) Bạn làm gì vào cuối tuần và tại sao?

Ví dụ:

I often go to the city centre at weekends. I go to the bookshop because I like buying books. I go to the bakery because I always want to buy some cakes.

Hướng dẫn dịch

Tôi thường đi đến trung tâm thành phố mỗi cuối tuần. Tôi đi đến hiệu sách vì tôi thích mua sách. Tôi đến hiệu bánh vì tôi luôn muốn mua 1 vài cái bánh................

Gợi ý

I often go to the countryside at weekends. I go the countryside to visit my grandparents'. I sometimes go to the cinema because I want to see a movie.

Hướng dẫn dịch

Tôi thường về quê vào cuối tuần. Tôi về quê thăm ông bà ngoại'. Đôi khi tôi đến rạp chiếu phim vì tôi muốn xem một bộ phim.

Trên đây Lời giải SBT tiếng Anh Unit 16 lớp 4: Let's go to the bookshop!. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu tiếng Anh trên đây sẽ giúp các em ôn tập hiệu quả.

*** Tham khảo thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 4 Unit 16 Let's go to the bookshop! đầy đủ nhất

Đánh giá bài viết
104 21.231
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Kim Ngân Lê
  Kim Ngân Lê

  hay

  Thích Phản hồi 26/03/22

  Tiếng Anh lớp 4

  Xem thêm