Bài tập tiếng Anh lớp 4 unit 5 Online

Bài tập tiếng Anh 4 unit 5 Can you swim? Online

Bài tập unit 5 tiếng Anh 4 Can you swim? có đáp án được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh 4 giúp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh unit 5 Can you swim? hiệu quả.

 • Odd one out.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Read and match.
 • 1. I can draw my school.
 • 2. What can Lisa do?
 • 3. Can you play badminton?
 • 4. Can Hang sing a song?
 • 5. What can you do?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
11 565
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4

Xem thêm