Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

Tiếng Anh Unit 14 lớp 4: What does he look like?

Đề ôn tập Ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 unit 14 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh lớp 4 cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

I. Match each picture with each correct sentence.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

II. Look at the picture and choose the correct answer.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

III. Reorder the words to make correct sentences.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

IV. Write sentence basing on available word, the first one has been done for you as an example.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

ĐÁP ÁN

I - Match each picture with each correct sentence.

1 - A; 2 - B; 3 - D; 4 - E; 5 - C

II. Look at the picture and choose the correct answer.

1 - A; 2 - B; 3 - A; 4 - A; 5 - B

III. Reorder the words to make correct sentences.

1 - What does your mother look like?

2 - Is your sister slim or fat?

3 - My brother is not very young.

4 - Her father is middle-aged.

5 - Maria is very slim and tall.

IV. Write sentence basing on available word, the first one has been done for you as an example.

1 - Who is younger, your father or your mother?

- My mother is.

2 - Who is cuter, Nina’s sister or Nina’s brother?

Nina’s sister is.

3 - Who is more skinny, Barbara or Danny?

- Danny is.

4 - Who is shorter, your uncle or your aunt?

- My aunt is.

5 - Who is stronger, her dad or her mom?

- Her mom is.

Trên đây là Đề ôn tập tiếng Anh 4 Unit 14 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 2.316
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm