Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

Tiếng Anh Unit 14 lớp 4: What does he look like?

Nằm trong bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, đề thi Unit 14 tiếng Anh 4 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 có đáp án với nội dung bám sát kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm Unit 14 giúp các em nhắc lại kiến thức hiệu quả.

I. Look and write. There is one example

Example: allt → tall

1. sorht → _ _ _ _ _

2. gib → _ _ _

3. itnh → _ _ _ _

4. ugoyn → _ _ _ _ _

5. imsl → _ _ _ _

6. odl → _ _ _

7. amsll → _ _ _ _ _

8. tysopr → _ _ _ _ _ _

9. itf → _ _ _

10. ettpyr → _ _ _ _ _ _

II. Read and choose Yes or No.

Hi, my name's Janny. I'm from Cambridge, England. There are six people in my family: my grandparents, my parents, my brother and I. My gandparents are young and strong. My parents are tall. My father is taller than my mother. My brother is twenty years old. He's a taxi driver. He's not tall. He is shorter than my fathe, but he is taller than me. I'm ten years old and I'm slim.

11. Her grandparents are old.

12. Her parents are tall.

13. Her father is shorter than her mother.

14. Her father is taller than her brother.

15. Janny is shorter than her brother.

III. Reorder the word.

16. my/ young/ is/ young/ ./

17. does/ like/ what/ he / look/ ?/

18. old/ he/ and/ is/ tall/ ./

19. is/ who/ stronger/ ?/

20. is/ brother/ than/ stronger/ my/ me/ ./

Đáp án

I. Look and write. There is one example

1 - short; 2 - big; 3 - thin; 4 - young; 5 - slim;

6 - old; 7 - small; 8 - sporty; 9 - fit; 10 - pretty

II. Read and choose Yes or No.

11 - No; 12 - Yes; 13 - No, 14 - Yes; 15 - Yes.

III. Reorder the word.

16 - My mother is young.

17 - What does he look like?

18 - He is old and slim.

19 - Who is stronger?

20 - My brother is stronger than me.

Trên đây là Đề ôn tập tiếng Anh 4 Unit 14 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
16 3.793
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm