Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

Tiếng Anh Unit 14 lớp 4: What does he look like?

Đề luyện tập tiếng Anh phần từ vựng Unit 14 lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh 4 theo từng Unit năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 có đáp án được biên tập bám sát nội dung Từ vựng tiếng Anh trọng tâm Unit 14 giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập hiệu quả.

I - Look at the picture and complete the word.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

II. Change the adjective into comparative form.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

ĐÁP ÁN

I - Look at the picture and complete the word.

1 - beautiful; 2 - handsome; 3 - tall; 4 - short; 5 - slim;

6 - fat; 7 - skinny; 8 - young; 9 - old; 10 - middle-aged

II. Change the adjective into comparative form.

No

Infinitive form

Comparative form

1

pretty

prettier

2

skinny

More skinny

3

old

older

4

slim

slimmer

5

Cute

Cuter

6

Handsome

More handsome

7

beautiful

More beautiful

8

thin

thinner

9

attractive

More attractive

10

fat

fatter

Trên đây là Bài tập tiếng Anh 4 Unit 14 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 2.984
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm