Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

Tiếng Anh Unit 14 lớp 4: What does he look like?

Đề luyện tập tiếng Anh phần từ vựng Unit 14 lớp 4 là đề trắc nghiệm trực tuyến có đáp án trên VnDoc.com. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 được biên tập bám sát nội dung Từ vựng tiếng Anh trọng tâm Unit 14 giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập hiệu quả.

Nhằm giúp các em học sinh ôn tập tiếng Anh lớp 4 theo từng đơn vị bài học, VnDoc giới thiệu bộ bài tập tiếng Anh 4 theo từng unit với các dạng bài trắc nghiệm từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh, giúp các em có sự ôn tập chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra định kỳ đạt kết quả cao.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Bài tập tiếng Anh 4 Unit 14 có đáp án

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • I - Look at the picture and complete the word.

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

 • 1 -
  beautiful
 • 2 -
  handsome
 • 3 -
  tall
 • 4 -
  short
 • 5 -
  slim
 • 6 -
  fat
 • 7 -
  skinny
 • 8 -
  young
 • 9 -
  old
 • 10 -
  middle-aged
 • II. Change the adjective into comparative form.

  Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 14 What does he look like?

 • 1. pretty
  prettier
 • 2. skinny
  More skinny
 • 3. old
  older
 • 4. slim
  slimmer
 • 5. Cute
  Cuter
 • 6. Handsome
  More handsome
 • 7. beautiful
  More beautiful
 • 8. thin
  thinner
 • 9. attractive
  More attractive
 • 10. fat
  fatter
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
12 1.091
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4

  Xem thêm