Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 18: What's your phone number? (số 2)

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 thí điểm Unit 18 có đáp án

Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 18: What's your phone number? (số 2) do VnDoc.com đăng tải sau đây gồm các câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau, sẽ giúp các em học sinh hệ thống lại các kiến thức được học trong Bài 18 tiếng Anh lớp 4 chương trình mới. Sau đây mời các em cùng làm bài.

Mời các bạn tham khảo thêm:

Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 19: What animal do you want to see?

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • EX 1: Choose the odd one out
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • II. Matching.

  1. May I speak

  2. Who

  3. Would you like

  4. Yes, I’d

  5. What’s your

  6. It’s

  a. is it?

  b. to play badminton?

  c. 0984978442

  d. phone number?

  e. to Matt?

  f. love to.

 • 1.
  e
 • 2.
  a
 • 3.
  b
 • 4.
  f
 • 5.
  d
 • 6.
  c
 • III. Compte the sentences with these words: repeat, is, complete, invite, number, to, can’t.
 • 1. He.............playing soccer.
  is
 • 2. Can you .......................your phone number?
  repeat
 • 3. Jason wants to .....................Peter to his birthday party.
  invite
 • 4. ................................and say this sentences aloud.
  Complete
 • 5. Sorry, I ...................... dance.
  can't
 • 6. Would you like..................go dancing?
  to
 • 7. What’s his phone.................................?
  number
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 480
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4

  Xem thêm