Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 19: What animal do you want to see?

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Chương trình mới Unit 19

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Chương trình mới Unit 19 có đáp án sau đây sẽ cung cấp cho các em những dạng bài tập tiếng Anh mới nhất, giúp các em học sinh nhanh chóng nắm được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp đã được học trong bài. Sau đây mời các em luyện tập.

Mời các em tiếp tục tham khảo Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 20: What are you going to do this summer? để có sự chuẩn bị kiến thức kỹ càng trước kì thi học kì 2 sắp tới.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Fill in the blanks with the given words
  giraffes         sporty       swing      T-shirt            market            zoo                 animals                       sweets
  1. Today, Linda is wearing a _________(1), jeans and shoes. She looks __________(2). Tet is coming soon. She goes to Tet _______(3) with her mother because she wants some _______(4) and fruit.
  2. I am Mai . I often go to the (5)__________ with my mother. I like monkeys because they can (6)________. My mother likes (7)________ because they are pretty. We like (8)_________ very much.
 • 1.
  T-shirt
 • 2.
  sporty
 • 3.
  market
 • 4.
  sweets
 • 5.
  zoo
 • 6.
  swing
 • 7.
  giraffes
 • 8.
  animals
 • Choose the odd one out
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
16
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4

  Xem thêm