Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 10 Where were you yesterday?

Bài ôn tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 10 có đáp án

Mời các em học sinh luyện tập với bài tập Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 10 Where were you yesterday? do VnDoc.com đăng tải sau đây để ôn tập và củng cố thêm các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp được học trong bài 10 tiếng Anh lớp 4 chương trình mới.  

Một số bài tập tiếng Anh lớp 4 khác:

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Ex 1: Loại từ khác nhóm:
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Ex 2: Read and match:

  1. Where were you yesterday morning?

  a. She was at home with her family.

  1.

  2. Did you watch TV last night?

  b. I’m from Tokyo, Japan.

  2.

  3. What’s he doing?

  c. She is cooking in the kitchen.

  3.

  4. Does she have any pets?

  d. Yes, I did.

  4.

  5. Where was she last weekend?

  e. It was the twenty-seventh of November.

  5.

  6. What was the date yesterday?

  f. He’s painting a mask.

  6.

  7. What is your mother doing?

  g. Yes, she does.

  7.

  8. Where are you from?

  h. I was in the school library.

  8.

 • 1.
  h
 • 2.
  d
 • 3.
  f
 • 4.
  g
 • 5.
  a
 • 6.
  e
 • 7.
  c
 • 8.
  b
 • Ex 2: Sắp xếp các từ sau thành câu đúng:
 • 1. nice/ She/ a/ picture/ drew/ yesterday/.
  She drew a nice picture yesterday.
 • 2. morning/ He/ piano/ yesterday/ the/ played/.
  He played the piano yesterday morning.
 • 3. afternoon/ you/ do/ did/ this/ What/?
  What did you do this afternoon?
 • 4. chess/ Did/ they/ play/?
  Did they play chess?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
12 727
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4

  Xem thêm