Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 12: What does your father do? có đáp án (số 2)

Ôn tập Tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 12

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 12: What does your father do? có đáp án (số 2) nằm trong bộ Bài tập Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 4 được biên tập bám sát chương trình học giúp học sinh lớp 4 luyện tập và củng cố lại kiến thức đã học hiệu quả.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Viết các từ sau bằng tiếng anh.
 • 1. nông dân:
  farmer
 • 2. nhân viên văn phòng:
  clerk
 • 3. bác sĩ:
  doctor
 • 4. y tá:
  nurse
 • 5. công nhân:
  worker
 • 6. cánh đồng:
  field
 • 7. bệnh viện:
  hospital
 • 8. văn phòng:
  office
 • 9. nhà máy:
  factory
 • 10. lái xe:
  driver
 • Sắp xếp từ thành câu:
 • 1. mother/ works/ My/ in/ hospital/ a/ ./
  My mother works in a hospital.
 • 2. play/ game/ Let’s/ of/ jobs/ a/ ./
  Let’s play a game of jobs.
 • 3. a/ of/ my/ This/ picture/ family/ is/ ./
  This is a picture of my family.
 • 4. does/ your/ What/ do/ sister/ ?/
  What does your sister do?
 • 5. grandma/ is/ My/ teacher/ a/ ./
  My grandma is a teacher.
 • Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

  Hospital teacher 4B works four

  My name is Quan. There are (1)……………………….people in my family: my parents, my brother and me. My father is a (2)………………….. he works in Yen phu Primary School. My mother is a nurse. She works in Yen Phong (3) ……………………

  My brother is a worker. He (4)………………………in a car factory. And as you know, I am a pupil in Class…(5)……………………….. I love my family and I am happy at my school.

 • 1.
  four
 • 2.
  teacher
 • 3.
  hospital
 • 4.
  works
 • 5.
  4B
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
25 671
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4

  Xem thêm