Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 9: What are they doing?

Bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 9

Mời các em học sinh luyện tập với Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 9: What are they doing? sẽ giúp các em học sinh lớp 4 ôn luyện nhuần nhuyễn kiến thức đã được thầy cô giảng trong sách giáo khoa đồng thời nâng cao kiến thức, chuẩn bị thật tốt trước những bài kiểm tra và bài thi quan trọng.

Một số bài tập tiếng Anh lớp 4 khác:

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Fill in the blank
 • 1. He’s reading a book….....the classroom.
  in
 • 2. Let’s …......football, Tom.
  play
 • 3. He’s making….....kite.
  a
 • 4. The girls are playing badminton….....the playground.
  in
 • 5. He’s ….exercise in the classroom.
  doing
 • 6. Linda and Mai….....playing volleyball.
  are
 • 7. We are having a…..of fun here.
  lot
 • Choose the word that pronoun different from the others
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • REODER THE WORDS TO MAKE SENTENCES
 • 1. are/ Quan/ making/ and/ paper/ Phong/ planes
  Quan and Phong are making paper planes.
 • 2. She/ in/ exercise/ the/ is/ playground/ doing.
  She is doing exercise in the playground.
 • 3. is/ He/ in/ painting/ his/ picture/a/ room.
  He is painting a picture in his room.
 • 4. the/ are/ The/ puppet/ a/ girls/ making/ classroom/ in
  The girls are making a puppet in the classroom.
 • 5. Are/ a/ having/ they/ lesson/ Music?
  Are they having a music lesson?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
7 695
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4

  Xem thêm