Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 10 Where were you yesterday? (số 2)

Bài ôn tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 10 có đáp án

Mời các em học sinh luyện tập với bài tập Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 10 Where were you yesterday? (số 2) do VnDoc.com đăng tải sau đây để ôn tập và củng cố thêm các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp được học trong bài 10 tiếng Anh lớp 4 chương trình mới.

Một số bài tập tiếng Anh lớp 4 khác:

 • Ex 1: Chọn đáp án đúng:
 • 1. My mother can ................... very well.
 • 2. At the brown table, the girls ............... a paper boat.
 • 3. We don’t .............. to school at the weekend.
 • 4. Where ................... you yesterday?
 • 5. They are ................ in the classroom.
 • 6. I was ............... home with my grandparents yesterday.
 • 7. She likes ............... to music.
 • 8. My favourite subjects ............... IT and Science.
 • 9. The teacher is reading a .....................
 • 10. I’m............ the beach with my friends.
 • Ex: Loại từ khác nhóm:
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 939
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4

Xem thêm