Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 18: What's your phone number? (số 3)

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 thí điểm Unit 18 có đáp án

Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 Unit 18: What's your phone number? (số 3) do VnDoc.com đăng tải sau đây gồm các câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau, sẽ giúp các em học sinh hệ thống lại các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp được học trong Bài 18 tiếng Anh lớp 4 chương trình mới. Sau đây mời các em cùng làm bài.

Mời các bạn tham khảo thêm:

 • Choose one correct answer:
 • 1. This banana is ..... you, Jim.
 • 2. Thank you very much. - You're .......
 • 3. Choose the odd one out:
 • 4. I would like an apple. - Here you .....
 • 5. Peter can ...... a bike
 • 6. ............. you like a candy? - No, thanks.
 • 7. I have ....... robot.
 • 8. Are these your books? - No, .....
 • Complete the sentence
 • 1. The green skirt…… seventy thousand dong.
  is
 • 2. Let's ask the sale assistant …… price.
  about
 • 3. How much …..these trousers?
  are
 • 4. The pair ….. yellow trousers is ninety-five thousand dong.
  of
 • 5. The pair of black…..... white shoes is eighty thousand dong.
  and
 • 6. What's your phone number? …..is 0987 487 823.
  It
 • 7. May I speak ….. Mai, please?
  to
 • 8. Would you like to go …..a picnic?
  for
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 373
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4

Xem thêm