Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 11 What time is it?

Tiếng Anh Unit 11 lớp 4: What time is it?

Đề ôn tập Vocabulary tiếng Anh 4 Unit 11 What time is it? có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Unit 11 tiếng Anh lớp 4 What time is it? được biên tập bám sát nội dung Từ vựng tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 11: What time is it? giúp các em nhắc lại kiến thức hiệu quả.

I. Complete the phrases with available verbs.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 11 What time is it?

II. Match each picture with each phrase.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 11 What time is it?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 11 What time is it?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 11 What time is it?

III. Look at the picture and complete the phrase.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 11 What time is it?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 11 What time is it?

IV. Fill in the blank with one word.

1. What time……………………………………………….. it?.

- It……………………………….. 10. 30.

2. What………………………….. do you get up?.

3. I…………………………. dressed at six o’clock.

4. I go to school ……………………………….. 8.m. to 5 p.m.

5. She……………………………… lunch at 11.30

6. What time ………………………………. Your mother go to work?

7. She plays football ………………………………….. noon.

8. ………………………………………… your father watching TV?

9. When…………………………………….. Nam have English?.

10. Her birthday is ………………………………… the nine of October.

ĐÁP ÁN

I. Complete the phrases with available verbs.

1 - get up; 2 - brush the teeth; 3 - go to school; 4 - take a shower; 5 - have

6 - wash the face; 7 - have breakfast; 8 -comb the hair; 9 - take a bath; 10 - get dressed

II. Match each picture with each phrase.

1 - C; 2 - A; 3 - D; 4 - E; 5 - B

III. Look at the picture and complete the phrase.

1 - get up;

2 - have breakfast;

3 - brush the teeth;

4 - comb the hair;

5 - go to bed

IV. Fill in the blank with one word.

1. What time………………is………….. it?.

- It……………is………….. 10. 30.

2. What………time…….. do you get up?.

3. I………get……. dressed at six o’clock.

4. I go to school …………from…………….. 8.m. to 5 p.m.

5. She………………has……… lunch at 11.30

6. What time …………does…………. Your mother go to work?

7. She plays football …………at………….. noon.

8. ……………Is…………… your father watching TV?

9. When…………does……………….. Nam have English?.

10. Her birthday is …………on………… the nine of October.

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 11 What time is it? Vocabulary có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
11 8.504
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 4

    Xem thêm