Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 11 What time is it?

Tiếng Anh Unit 11 lớp 4: What time is it?

Đề ôn tập Vocabulary tiếng Anh 4 Unit 11 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Unit 11 tiếng Anh lớp 4 được biên tập bám sát nội dung Từ vựng tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 11: What time is it? giúp các em nhắc lại kiến thức hiệu quả.

I. Complete the phrases with available verbs.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 11 What time is it?

II. Match each picture with each phrase.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 11 What time is it?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 11 What time is it?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 11 What time is it?

III. Look at the picture and complete the phrase.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 11 What time is it?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 11 What time is it?

ĐÁP ÁN

I. Complete the phrases with available verbs.

1 - get up; 2 - brush the teeth; 3 - go to school; 4 - take a shower; 5 - have

6 - wash the face; 7 - have breakfast; 8 -comb the hair; 9 - take a bath; 10 - get dressed

II. Match each picture with each phrase.

1 - C; 2 - A; 3 - D; 4 - E; 5 - B

III. Look at the picture and complete the phrase.

1 - get up;

2 - have breakfast;

3 - brush the teeth;

4 - comb the hair;

5 - go to bed

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 11 Vocabulary có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
7 6.276
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm