Ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 16 Let's go to the bookshop!

Tiếng Anh Unit 16 lớp 4: Let's go to the bookshop!

Bài tập tiếng Anh 4 Unit 16 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 4 có đáp án được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 4 Unit 16 giúp các em ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh Unit 16: Let's go to the bookshop! hiệu quả.

Task 1. Complete and read aloud. (Hoàn thành và đọc to).

1. CH_RC_

2. _OSPI_AL

3. CA_T_EN

4. _OIL_T

5. P_R_

6. _EM_LE

7. P_ST O_FICE

8. BOO_SH_P

9. S_ADI_M

Task 2. Read and write True of False.

Dear Lan.

How are you? I'm in Hue now. Tomorrow I am going to the Thien Mu Pagoda. Thao isn't going with us because she is going to the Dong Ba market. How about you? What are you going to do this weekend?

Write to me soon, Ok?

Best wishes,

Trinh

1.Trinh is in Hue now.

2. Tomorrow Thao is going to the Thien Mu Pagoda.

3. Trinh is going to the Dong Ba market.

4. Trinh is going to the Thien Mu Pagoda.

5. Thao isn’t going to the Thien Mu Pagoda with Trinh.

Put the words in correct order

1. bed/ to/ at/ o’clock/ He/ 9/ goes/.

..........................................................................................................

2. let’s/ jogging/ go/ in/ park/ the/.

..........................................................................................................

3. cartoons/ like/ to/ she/ would/ watch/.

..........................................................................................................

4. am/ I/ and/ thirsty/ I/ like/ some/ would/ orange juice/.

..........................................................................................................

5. father/ home/ at/ 5.30 pm/ my/ goes/.

..........................................................................................................

ĐÁP ÁN

Task 1. Complete and read aloud. (Hoàn thành và đọc to).

1 - Church; 2 - Hospital; 3 - Canteen; 4 - Toilet;

5 - Park; 6 - Temple; 7 - Post Office; 8 - Bookshop; 9 - Stadium;

Task 2. Read and write True of False.

1 - True; 2 - False; 3 - False; 4 - True; 5 - True;

Put the words in correct order

1 - He goes to bed at 9 o'clock.

2 - Let's go jogging in the park.

3 - She would like to watch cartoons.

4 - I am thirsty and I would like some orange juice.

5 - My father goes home at 5.30 p.m.

Trên đây là Bài tập tiếng Anh 4 Unit 16 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 3.446
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm