Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 15 When's Children's Day?

Tiếng Anh Unit 15 lớp 4: When's Children's Day?

Đề ôn tập tiếng Anh lớp 4 phần Ngữ pháp Unit 15 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh 4 Unit 15 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh 4 mới khác nhau giúp các em nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Match each activity with each festival.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 15 When's Children's Day?

Task 2. Reorder the word to make a complete sentence.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 15 When's Children's Day?

Task 3. Circle the mistake in each sentence then write the correct one.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 15 When's Children's Day?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 15 When's Children's Day?

Task 4. Write sentences basing on available words, the first one has been done for you as an example.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 15 When's Children's Day?

ĐÁP ÁN

Task 1. Match each activity with each festival.

1 - C; 2 - A; 3 - B; 4 - E; 5 - D

Task 2. Reorder the word to make a complete sentence.

1 - When does New Year’s take place?

2 - What do they do on Children’s Day?

3 - Do the children go to school on Children’s Day?

4 - When’s the National Teacher’s Day?

5 - It is Valentine Day today.

Task 3. Circle the mistake in each sentence then write the correct one.

1 - They’re thành It’s

2 - Thay dấu hỏi (?) thành dấu chấm (.)

3 - Down thành Up

4 - watching thành watch

5 - Yes, they have thành Yes, they do

Task 4. Write sentences basing on available words, the first one has been done for you as an example.

1 - When is Christmas?

It is on December 25th.

2 - When is May Day?

It is on May 1st.

3 - When is New Year’s Day?

It is on January 1st.

4 - When is Valentine’s Day?

It is on February 14th.

5 - When is Children’s Day?

It is on June 1st.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập tiếng Anh 4 Unit 15 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 1.043
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm