Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 15 When's Children's Day?

Tiếng Anh Unit 15 lớp 4: When's Children's Day?

Đề ôn thi Từ vựng Unit 15 tiếng Anh lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 Unit 15 có đáp án được biên tập bám sát nội dung Từ mới tiếng Anh Unit 15 SGK tiếng Anh 4 mới giúp các em nhắc lại kiến thức hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Match each picture with each festival.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 15 When's Children's Day?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 15 When's Children's Day?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 15 When's Children's Day?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 15 When's Children's Day?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 15 When's Children's Day?

Task 2. Look at the picture and complete the words.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 15 When's Children's Day?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 15 When's Children's Day?

Task 3. Complete the phrase with available verb

Buy; make; eat; have; wear;

Give; light; dress; put up; set off;

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 15 When's Children's Day?

ĐÁP ÁN

Task 1. Match each picture with each festival.

1 - E; 2 - G; 3 - I; 4 - D; 5 - A; 6 - C; 7 - J; 8 - F; 9 - H; 10 - B;

Task 2. Look at the picture and complete the words.

1 - costume;

2 - balloon;

3 - Ribbon;

4 - cake;

5 - bell;

Task 3. Complete the phrase with available verb

1 - Put up decorations;

2 - Buy flower;

3 - Set up bonfires;

4 - Have party;

5 - Give presents;

6 - make wishes;

7 - wear traditional clothes;

8 - light candles;

9 - dress up in costume;

10 - Eat a special meal;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập tiếng Anh 4 Unit 15 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 1.272
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm