06 Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm 2023 Tải nhiều

Đề thi Khoa học lớp 4 kì 2 năm 2023 Tải nhiều được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đề thi học kì 2 lớp 4 này bao gồm bảng ma trận đề thi theo thông tư 22 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài thi cuối kì 2, cuối năm học đạt kết quả cao. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4.

1. Đề thi Khoa học lớp 4 kì 2 năm 2023

1.1. Đề thi Khoa học lớp 4 kì 2 Đề 1

Trường:.........................................

Họ và tên: …………………………

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM ......
MÔN: KHOA HỌC–LỚP 4


Năm học: .......
Thời gian làm bài 40 phút

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu của đề bài

Câu 1: Những yếu tố nào sau đây gây ô nhiễm môi trường không khí? M1 - 0,5đ

A. Khói, bụi, khí độc, tiếng ồn, rác thải không được xử lí.

B. Tiếng ồn, rác thải đã được xử lí hợp vệ sinh.

C. Trồng cây xanh, dùng bếp đun cải tiến để đỡ khói.

D. Đi đại tiện, tiểu tiện đúng nơi quy định.

Câu 2: Vật phát ra âm thanh khi nào? M1 - 0,5đ

A. Khi uốn cong vật.

B. Khi vật đặt cạnh với vật khác.

C. Khi làm vật rung động.

D. Khi ném vật.

Câu 3: Âm thanh có thể lan truyền qua các chất gì? M1 - 0,5đ

A. Chất lỏng, chất khí.

B. Chất khí, chất rắn.

C. Chất khí, chất lỏng, chất rắn.

D. Chất xốp, chất rắn.

Câu 4: Cây sẽ thế nào nếu không được tưới nước? M1 - 0,5đ

A. Cây sẽ di chuyển đến nơi có nước.

B. Cây sẽ phát triển tốt.

C. Cây sẽ héo và chết.

D. Cây sẽ chờ mưa.

Câu 5: Điền nhiệt độ thích hợp vào chỗ chấm: M2 -1đ

Nhiệt độ của nước đang sôi là: …………………………………………………..

Nhiệt độ của người khỏe mạnh vào khoảng: ..................................................

Câu 6: Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B sao cho phù hợp: M2 -1đ

AB
1. Tưới cây, che giàn.a. Chống nóng cho cây.
2. Cho ăn nhiều chất bột, chuồng trại kín gió.b. Chống rét cho động vật.

Câu 7: Đúng ghi Đ, sai ghi S: Vì sao khi trời rét, đặt tay vào một vật bằng đồng ta thấy lạnh hơn so với đặt tay vào vật bằng gỗ? M3 -1đ

☐ Vật bằng đồng có nhiệt độ thấp hơn vật bằng gỗ.

☐ Đồng tỏa nhiệt lạnh cho tay ta nhiều hơn gỗ.

☐ Đồng dẫn nhiệt tốt hơn gỗ nên nhiệt từ tay ta truyền cho đồng nhiều hơn truyền cho gỗ. Vì vậy, ta có cảm giác lạnh hơn khi chạm vào vật bằng đồng.

☐ Đồng có chất lạnh, gỗ không có chất lạnh.

Câu 8: Tại sao người ta phải sục khí vào trong nước ở bể cá? M3 -1đ

A. Để cung cấp khí ô-xy cho cá.

C. Để cung cấp khí ni-tơ cho cá.

B. Để cung cấp thức ăn cho cá.

D. Để cung cấp khí các-bô-níc cho cá.

Câu 9: Chọn các từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ chấm: (sức khỏe, sưởi ấm, thức ăn, vẻ đẹp thiên nhiên) M2 -1đ

Ánh sáng mặt trời giúp chúng ta có …..………………. (1) , ………………… (2) và được sưởi ấm. Nhờ ánh sáng mà chúng ta cảm nhận được tất cả ………..… (3) .

Câu 10: Em hãy nêu ít nhất 3 lưu ý khi đọc và viết để bảo vệ mắt. M3 -1đ

Câu 11: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: (M1) (1 điểm)

Trong quá trình quang hợp thực vật hấp thụ khí ................. và thải ra khí..............

Câu 12: Theo em, mỗi chúng ta có thể làm gì để góp phần làm giảm biến đổi khí hậu, giảm thiểu sự nóng lên của toàn cầu ? M4 -1đ

Đáp án đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4

Câu

Đáp án

Điểm

Mức độ nhận thức

1.

A

0,5

Mức 1

2.

C

0,5

Mức 1

3.

C

0,5

Mức 1

4.

C

0,5

Mức 1

5.

Nhiệt độ của nước đang sôi là: 100°C

Nhiệt độ của người khỏe mạnh vào khoảng: 37°C

1

Mức 2

6.

1 - a; 2 - b

1

Mức 2

7.

S - S - Đ - S

1

Mức 3

8.

A

1

Mức 3

9.

thức ăn - sưởi ấm - sức khỏe - vẻ đẹp thiên nhiên

1

Mức 2

10.

- Nên giữ đúng khoảng cách giữa mắt và vở.

- Không nên đọc và viết dưới ánh sáng yếu.

- Không đọc sách trên xe lắc lư.

... (HS viết theo ý hiểu)

1

Mức 3

11.

Trong quá trình quang hợp thực vật hấp thụ khí các - bô-níc và thải ra khí ô-xi

1

Mức 1

12.

- Sử dụng tiết kiệm điện.

- Không xả rác bừa bãi.

- Tái chế rác thải nhựa theo khả năng.

(HS viết theo ý hiểu)

2

Mức 4

Ma trận đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu
Số điểm
Câu số

Mức 1
(Nhận biết)

Mức 2
(Thông hiểu)

Mức 3
(Vận dụng)

Mức 4
(Vận dụng NC)

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Không khí

Số câu

1

1

2

Số điểm

0.5

1

1.5

Câu số

1

8

1,8

2. Âm thanh

Số câu

2

2

Số điểm

1

1

Câu số

2, 3

2, 3

3. Ánh sáng

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1

1

1

1

Câu số

9

10

9

10

4. Nhiệt

Số câu

2

1

1

3

1

Số điểm

2

1

1

3

1

Câu số

5, 6

7

12

5, 6, 7

12

5. Thực vật

Số câu

2

2

Số điểm

1.5

1.5

Câu số

4;11

4;11

6. Động vật

Số câu

Số điểm

Câu số

Tổng

Số câu

5

3

2

1

1

10

2

Số điểm

3

3

2

1

1

8

2

1.2. Đề thi Khoa học lớp 4 kì 2 Đề 2

Câu 1 (4 điểm): Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

a. Thành phần nào trong không khí có vai trò quan trọng nhất đối với hoạt động hô hấp của con người ?

A. Khí ni-tơ

B. Khí các-bô-nic

C. Khí ô-xi

D. Hơi nước

b. Vật phát ra âm thanh khi nào ?

A. Khi vật bị nén lại

B. Khi có sự rung động của các vật

C. Khi vật bị giãn ra

D. Các ý trên đều sai

c. Nhiệt độ cơ thể của người khỏe mạnh là bao nhiêu ?

A. 0oC

B. 38oC

C. 37oC

D. 40oC

d. Tính chất nào sau đây không phải là của không khí?

A. Không màu.

B. Không có hình dạng nhất định.

C. Không mùi, không vị.

D. Chảy từ cao xuống thấp.

Câu 2 (1 điểm): Tìm và điền thông tin còn thiếu vào chỗ chấm (....) thích hợp để hoàn thành sơ đồ sự trao đổi chất ở động vật:

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Khoa học

Câu 3 (1 điểm): Viết chữ Đ vào trước câu trả lời đúng, chữ S vào câu trả lời sai

....Nước là một trong những thành phần cấu tạo nên cơ thể thực vật.

.....Nước có thể thay thế các chất khoáng khác mà thực vật cần .

....Nhờ có nước mà rễ cây hấp thụ được các chất khoáng hòa tan.

.....Nhờ có nước mà cây cối có thể chống được sâu bệnh.

Câu 4 (1 điểm): Tìm và điền các từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm (…..) trong các dòng dưới đây cho phù hợp :

Động vật cần có đủ không khí, ……………………, …………………….. và ……..

……………. thì mới tồn tại, ………………….. bình thường

PHẦN B : TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Thực vật cần gì để sống?

Câu 2 (1 điểm): Em hãy nêu 2 việc em nên làm để tránh tác hại do ánh sáng gây ra cho mắt khi đọc sách, xem ti-vi?

Câu 3 (1 điểm): Thế nào là một chuỗi thức ăn? Vẽ sơ đồ minh họa cho 1 chuỗi thức ăn.

Đáp án Đề thi môn Khoa học lớp 4 cuối kì 2

Câu 1 (4 điểm): Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

a. Thành phần nào trong không khí có vai trò quan trọng nhất đối với hoạt động hô hấp của con người ?

Chọn C. Khí ô-xi

b. Vật phát ra âm thanh khi nào ?

Chọn B. Khi có sự rung động của các vật

c. Nhiệt độ cơ thể của người khỏe mạnh là bao nhiêu ?

Chọn C. 37oC

d. Tính chất nào sau đây không phải là của không khí?

Chọn D. Chảy từ cao xuống thấp.

Câu 2 (1 điểm):

Có thể điền như sau:

Lấy từ môi trường: Khí oxi, thức ăn, nước

Thải ra môi trường: Khí các-bô-nic, nước tiểu, các chất thải

Câu 3 (1 điểm): Viết chữ Đ vào trước câu trả lời đúng, chữ S vào câu trả lời sai

Đ Nước là một trong những thành phần cấu tạo nên cơ thể thực vật.

S Nước có thể thay thế các chất khoáng khác mà thực vật cần .

Đ Nhờ có nước mà rễ cây hấp thụ được các chất khoáng hòa tan.

Đ Nhờ có nước mà cây cối có thể chống được sâu bệnh.

Câu 4 (1 điểm): Tìm và điền các từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm (…..) trong các dòng dưới đây cho phù hợp:

Động vật cần có đủ không khí, thức ăn, nước uốngánh sáng thì mới tồn tại, phát triển bình thường.

PHẦN B : TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Thực vật cần gì để sống?

Thực vật cần có đủ nước, chất khoáng, không khí và ánh sáng thì mới sống và phát triển bình thường được. Đất có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của cây. Đất cung cấp nước và các chất dinh dưỡng cho cây. Ánh sáng, không khí giúp cây quang hợp, thực hiện các quá trình tổng hợp chất hữu cơ, quá trình trao đổi chất, trao đổi khí giúp cây sống, sinh trưởng và phát triển bình thường. Thiếu một trong các điều kiện trên cây sẽ bị chết.

Câu 2 (1 điểm): Em hãy nêu 2 việc em nên làm để tránh tác hại do ánh sáng gây ra cho mắt khi đọc sách, xem ti-vi?

- Không ngồi quá gần.

- Ánh sáng vừa đủ, nhẹ dịu.

- Không xem quá nhiều.

Câu 3 (1 điểm): Thế nào là một chuỗi thức ăn? Vẽ sơ đồ minh họa cho 1 chuỗi thức ăn.

Chuỗi thức ăn là một dãy bao gồm nhiều sinh vật, mỗi loài là một mắc xích thức ăn, mỗi “mắc xích” thức ăn tiêu thụ mắt xích ở phía trước nó bị mắc xích ở phía sau tiêu thụ.

Sơ đồ một chuỗi thức ăn trong tự nhiên em biết là:

Sơ đồ chuỗi thức ăn

1.3. Đề thi Khoa học lớp 4 kì 2 Đề 3

Câu 1: Sinh vật nào có khả năng sử dụng năng lượng của ánh sáng mặt trời, chất vô cơ để tạo thành chất hữu cơ (như chất bột đường)? ( M1)

* Khoanh tròn trước câu trả lời đúng nhất.

A. Con người

B. Thực vật

C. Động vật

D. Tất cả các sinh vật

Câu 2: Sau đây là một số phát biểu về âm thanh: (M2)

* Viết chữ Đ vào trước câu đúng, chữ S vào trước câu sai:

A. Âm thanh lan truyền ra xa sẽ mạnh lên.

B. Âm thanh có thể truyền qua chất rắn, khí nhưng không thể truyền qua chất lỏng.

C. Âm thanh chỉ có thể truyền qua chất khí, không thể truyền qua chất lỏng, chất rắn.

D. Âm thanh có thể truyền qua cả chất khí, chất rắn, và chất lỏng

Câu 3: Vật dẫn nhiệt tốt là: (M1)

* Khoanh tròn trước câu trả lời đúng nhất

A. đồng, kẽm, nhôm, cao su

B. đồng, chì, kẽm, nhựa

C. đồng, chì, kẽm, gỗ

D. đồng, chì, kẽm, vàng

Câu 4: Khi đổ nước từ bình ra cốc, ta phải đặt miệng bình cao hơn cốc. Điều này vận dụng tính chất nào sau đây (M1)

* Khoanh tròn trước câu trả lời đúng nhất.

A. Nước không có hình dạng nhất định

B. Nước có thể thấm qua một số vật

C. Nước chảy từ cao xuống thấp

D. Nước có thể hòa tan một số chất.

Câu 5: Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B sao cho phù hợp: (M2)

AB
1. Tưới cây, che giàna. Chống rét cho cây
2. Cho uống nhiều nước, chuồng trại thoáng mátb. Chống rét cho động vật
3. Ủ ấm cho gốc cây bằng rơm rạc. Chống nóng cho cây
4. Cho ăn nhiều chất bột, chuồng trại kín giód. Chống nóng cho động vật

Câu 6: Để tăng năng suất cho cây, ta cần: (M1)

A. Lượng khí cac-bô-nic có sẵn trong không khí

B. Lượng khí cac-bô-nic tăng gấp đôi

C. Lượng khí cac-bô-nic tăng gấp ba

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 7. Ngâm một bình sữa lạnh vào cốc nước nóng: (M3)

* Đúng ghi Đ, sai ghi S

a/ cốc nước sẽ tỏa nhiệt, bình sữa sẽ thu nhiệt

b/ nếu ngâm lâu, cốc nước sẽ nóng hơn bình sữa.

Câu 8. Lấy một cốc nước lạnh từ tủ lạnh ra, lau khô bên ngoài. Một lát sau ta thấy thành ngoài của cốc ướt. Kết quả này được giải thích như sau: (M2)

* Đánh dấu x trước ý đúng.

A. Nước lạnh có thể thấm qua cốc thủy tinh

B. Nước trong cốc có thể bay hơi ra ngoài thành cốc

C. Cốc đưa từ trong tủ lạnh ra ngoài bị nóng chảy

D. Trong cốc có hơi nước, gặp thành cốc lạnh, hơi nước ngưng tụ thành những giọt nước bên ngoài thành cốc

Câu 9. Vật nào sau đây tự phát sáng?: (M1)

* Khoanh tròn trước câu trả lời đúng nhất

A. Trái Đất

B. Mặt Trời

C. Mặt Trăng

D. Tất cả các ý trên đều đúng

Câu 10. Nêu ví dụ thực tế vận dụng tính chất của nước (mỗi tính chất một ví dụ) (M3)

a/ Nước chảy từ cao xuống thấp: …………………………………………………….

b/ Nước có thể hòa tan một số chất: …………………………………………………

c/ Nước có thể thấm qua một số vật : ……………………………………………….

Câu 11. Em hãy kể tên một số thức ăn chứa nhiều chất đạm, chất béo? (M3)

Câu trả lời của em:

………………………………………………………………………………………………………………

Câu 12. Những nguyên nhân nào làm nước bị ô nhiễm? Nơi em sinh sống, nguồn gây ô nhiễm nước là do nguyên nhân nào? (M4)

Câu trả lời của em:

Đáp án Đề thi môn Khoa học lớp 4 cuối kì 2

Câu 1: (0,5 điểm)

B. Thực vật

Câu 2: (1 điểm)

A. Âm thanh lan truyền ra xa sẽ mạnh lên: S

B. Âm thanh có thể truyền qua chất rắn, khí nhưng không thể truyền qua chất lỏng: S

C. Âm thanh chỉ có thể truyền qua chất khí, không thể truyền qua chất lỏng, chất rắn: S

D. Âm thanh có thể truyền qua cả chất khí, chất rắn, và chất lỏng: Đ

Câu 3: (0,5 điểm)

D. đồng, chì, kẽm, vàng

Câu 4: (0,5 điểm)

C. Nước chảy từ cao xuống thấp.

Câu 5: (1 điểm)

1. c

2. d

3. a

4. b

Câu 6: (0,5 điểm)

B. Lượng khí cac-bô-nic tăng gấp đôi

Câu 7: (1 điểm)

Đ a/ cốc nước sẽ tỏa nhiệt, bình sữa sẽ thu nhiệt

S b/ nếu ngâm lâu, cốc nước sẽ nóng hơn bình sữa

Câu 8: (1 điểm).

D. Trong cốc có hơi nước, gặp thành cốc lạnh, hơi nước ngưng tụ thành những giọt nước bên ngoài thành cốc

Câu 9: (1 điểm)

B. Mặt Trời

Câu 10: (1 điểm) Tùy theo sự liên hệ thực tế của học sinh

a. Nước chảy từ cao xuống thấp: làm mái nhà dốc xuống, máng xói, rảnh nước

b. Nước có thể hòa tan một số chất: pha nước chanh đường

c. Nước có thể thấm qua một số vật: giặt mền, quần áo

Câu 11: (1 điểm)

Một số loại thức ăn chứa nhiều chất đạm mà em biết: đậu nành, thịt lợn, trứng gà, thịt vịt, cá, đậu phụ, tôm, thịt bò, cua, ốc,...

Câu 12: (1 điểm)

* Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm:

- Xả rác, phân, nước thải bừa bãi

- Sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu, … không qua xử lí

- Khói bụi, khí thải từ nhà máy, xe cộ

- Vỡ đường ống dẫn dầu, tràn dầu

* Các biện pháp bảo vệ nguồn nước của địa phương em:

- Giữ vệ sinh sạch sẽ xung quanh giếng nước, đường ống dẫn nước; xây nhà tiêu tự hoại, nhà tiêu hai ngăn.

- Nhà tiêu xây xa nguồn nước.

1.4. Đề thi khoa học lớp 4 kì 2 Đề 4

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng (từ câu 1 đến câu 7).

Câu 1.(0,5 điểm) Những yếu tố mà thực vật cần được cung cấp để sống và phát triển.

A. Nước, chất khoáng, không khí, ánh sáng

B. Nước, chất khoáng, ánh sáng, khí ni tơ

C. Chất khoáng, ánh sáng, nước, khí các- bô - níc

D. Chất khoáng, ánh sáng, không khí, ô - xi

Câu 2.(0,5 điểm) Nguyên nhân làm không khí bị ô nhiễm là:

A. Mùi hôi thối từ rác thải.

B. Do khói, bụi, vi khuẩn và khí độc.

C. Do xác động vật chết, phân hủy.

D. Do kênh, rạch, sông, hồ bị ô nhiễm.

Câu 3.(0,5 điểm) Âm thanh không truyền qua được môi trường nào?

A. Chất rắn

B. Chân không

C. Chất lỏng

D. Chất khí

Câu 4.(0,5 điểm) Vật nào có thể ngăn ánh sáng truyền qua?

A. Kính

B. Quyển vở, miếng gỗ

C. Tú ni lông trắng

D. Nước

Câu 5. (0,5 điểm) Điều gì sẽ xảy ra nếu Trái Đất không được Mặt Trời sưởi ấm?

A. Gió sẽ liên tục thổi ngừng thổi

B. Trái Đất sẽ trở thành một hành tinh chết, không có sự sống.

C. Trái Đất sẽ tan ra.

D. Trái Đất trở nên yên bình hơn.

Câu 6.(0,5 điểm) Đốt ngọn nến, lấy cốc thủy tinh chụp lên cây nến đang cháy, lúc sau nến tắt. Nguyên nhân tại sao?

A. Thiếu ánh sáng

B. Thiếu nước

C. Thiếu khí các-bô- níc

D. Thiếu không khí

Câu 7. (0,5 điểm) Quá trình hô hấp của cây diễn ra khi nào?

A. Ban ngày

B. Khi có ánh sáng mặt trời

C. Ban đêm

D. Cả ngày lẫn đêm

Câu 8. (1 điểm) Điền vào chỗ trống nội dung thích hợp.

Động vật hấp thụ …….…………,………………và……………………………………(lấy từ thực vật, động vật khác) thải ra khí ……………………,………………và …………………

(các-bô-níc, nước tiểu, nước, khí ô-xi, các chất hữu cơ,các chất thải)

Câu 9.(1 điểm) Điền chữ Đ vào ô trống ¨trước ý kiến đúng, chữ S vào ô trống trước ý kiến sai.

Âm thanh rất cần thiết cho con người, vì nhờ có âm thanh con người có thể giao tiếp, trò chuyện, thưởng thức âm nhạc. □

Có thể thoải mái gây tiếng ồn ở nhà như: hò hét, mở nhạc to vào đêm khuya. □

Câu 10.(1 điểm) Hãy điền chữ N (nên) vào ô trống trước những việc nên làm, chữ K vào ô trống ¨trước những việc không nên làm để đề phòng tai nạn khi đun nấu ở nhà.

Tắt bếp khi đun, nấu xong.□

Để bình xăng, dầu xa bếp và nơi đun nấu. □

Để trẻ em nô đùa gần bếp. □

Tranh thủ đi chợ khi đang đun, nấu trên bếp. □

Câu 11.(1 điểm) Điền từ thích hợp vào chỗ chấm để hoàn thành chuỗi thức ăn dưới đây:

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Khoa học

Câu 12.(0,5 điểm) Đánh dấu x vào ô vuông đặt trước câu mà em cho là Sai:

Khi được đun nấu nhiệt độ của thức ăn sẽ tăng lên.□

Khi dùng nguồn nhiệt để sấy khô các vật, nước trong các vật bay hơi nhanh hơn làm cho vật mau khô hơn.□

Các nguồn năng lượng như than, dầu là vô tận, chúng ta có thể sử dụng thoải mái mà không cần phải tiết kiệm. □

Mặt Trời vừa là nguồn sáng vừa là nguồn nhiệt. □

Câu 13.(1 điểm) Các yếu tố cần cho quá trình quang hợp của cây là gì?

………………………………………………………………………………………………………………

Câu 14. (1 điểm) Em hãy nêu 2 việc em nên làm để tránh tác hại do ánh sáng gây ra cho mắt khi đọc sách, xem ti-vi?

…………………………………………………………………………………………………………….

Đáp án: Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4

Câu

Đáp án

Điểm

1

Khí ô xi; nước; các chất hữu cơ; các-bô-níc; nước tiểu; các chất thải.

Đúng 6 từ được 1 điểm, đúng từ 3 đến 5 từ được 0,5 điểm; dưới 3 từ 0 điểm.

2

A

0,5 điểm

3

B

0,5 điểm

4

B

0,5 điểm

5

B

0,5 điểm

6

B

0,5 điểm

7

D

0,5 điểm

8

D

0,5 điểm

9

Đ – S

Điền đúng mỗi ô được 0.5 điểm

10

N – N – K – K

0.25 điểm mỗi ô vuông

11

Điền 1 trong các từ: lúa, cỏ, rau…

Điền 1 trong các từ: gà, ếch, nhái, chim..

0,5 điểm

0,5 điểm

12

Các nguồn năng lượng như than, dầu là vô tận, chúng ta có thể sử dụng thoải mái mà không cần phải tiết kiệm

0,5 điểm

13

Khí các-bô-níc, ánh sáng

Điền đúng mỗi từ được 0.5 điểm

14

- Không đọc sách, xem tivi dưới ánh sáng quá mạnh hoặc quá yếu, khoảng cách giữa sách và mắt khoảng 30cm, tránh để sấp bóng khi đọc.

- Đọc sách trong khoảng 1 giờ phải nghỉ ngơi chốc lát hoặc phải đưa mắt nhìn về phía xa một lúc.

- Không đọc sách khi đang nằm, đang đi trên đường hoặc trên xe chạy lắc lư.

Nêu được 2 ý trong 3 ý sau, đúng mỗi ý được 0,5 điểm

Bảng ma trận đề thi Khoa học lớp 4 kì 2

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Thực vật

Câu số

1

Số điểm

0,5

2. Âm thanh, ánh sáng

Câu số

9

2

7

Số điểm

1,0

1,0

1,0

3. Vật dẫn nhiệt, cách nhiệt truyền nhiệt.

Câu số

3

10

Số điểm

0,5

1,0

4. Ba thể của nước; Tính chất của nước

Câu số

4

8

Số điểm

0,5

1,0

5.Nhiệt cần cho sự sống

Câu số

5

Số điểm

1,0

6. Nhu cầu chất khoáng của thực vật

Câu số

6

Số điểm

0,5

7. Chất dinh dưỡng có trong thức ăn

Câu số

11

Số điểm

1,0

8. Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm

Câu số

12

Số điểm

1,0

Tổng

Số câu

5

3

1

2

1

9

3

Số điểm

3,0

3,0

1,0

2,0

1,0

7,0

3,0

1.5. Đề thi Khoa học lớp 4 kì 2 Đề 5

Câu 1. Tính chất của không khí là: (0.5 điểm)

A. Trong suốt, không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định.

B. Trong suốt, có màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định.

C. Trong suốt, không màu, không mùi, không vị, có hình dạng nhất định.

D. Có hình dạng nhất định.

Câu 2: Âm thanh khi lan truyền ra xa sẽ? (0,5 điểm)

A. Mạnh lên.

B. Yếu đi .

C. Không mạnh lên, cũng không yếu đi.

D. Không nghe thấy.

Câu 3: Để có sức khỏe tốt chúng ta phải ăn uống như thế nào? (1 điểm)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4: Những việc làm nào sau đây có hại cho mắt? (0,5 điểm)

A. Để ánh sáng quá mạnh chiếu vào mắt.

B. Đọc sách dưới ánh sáng quá yếu.

C. Xem ti vi, điện thoại, máy tính… quá lâu.

D. Cả ba ý trên.

Câu 5: Trong quá trình hô hấp, thực vật hấp thụ và thải ra khí gì? (1 điểm)

…………………………………………………………………………………………………

A. Có các quy định chung về việc không gây tiếng ồn ở nơi công cộng.

B. Sử dụng các vật ngăn cách làm giảm tiếng ồn truyền đến tai.

C. Cả hai ý trên đều đúng.

D. Cả hai ý trên đều sai.

Câu 7: Nhiệt độ của hơi nước đang sôi là? (1 điểm)

A. 0 oC

B. 37 oC

C. 100 oC

D. 50 oC

Câu 8: Chuỗi thức ăn nào chỉ ra mối quan hệ thức ăn của gà, lúa và diều hâu? (1 điểm)

A. Gà → Diều hâu → Lúa

B. Diều hâu → Lúa → Gà

C. Lúa → Gà → Diều hâu

D. Gà → Lúa → Diều hâu

Câu 9: Chọn các từ có trong ngoặc điền vào ………. để hoàn thành sơ đồ trao đổi chất ở động vật. (1 điểm) (ô-xi, chất thải, nước tiểu, nước)

Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4

Câu 10: Chúng ta cần làm gì để bảo vệ bầu không khí trong sạch? (1 điểm)

Đáp án: Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4

Câu 1: A

Câu 2: B

Câu 3 : Chẳng hạn:

- Để có sức khỏe tốt chúng ta nên ăn nhiều loại thức ăn, thường xuyên thay đổi món ăn và phải uống đủ nước.

Câu 4: D

Câu 5: Trong quá trình hô hấp thực vật hấp thụ khi ô- xi và thải ra khí các- bô- níc.

Câu 6: C

Câu 7: C

Câu 8: C

Câu 9: Hấp thụ: ô xi, nước

Thải ra: chất thải, nước tiểu.

Câu 10: Chẳng hạn:

- Thu gom, phân loại, xử lí rác thải hợp lí.

- Giảm lượng khí thải của xe có động cơ, xe chạy bằng xăng, dầu và của nhà máy.

- Không xả rác bừa bãi.

- Bảo vệ rừng và trồng nhiều cây xanh…

Bảng ma trận đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4

Mạch

KT,KN

Số câu

Số điểm

Câu số

M1

M2

M3

M4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Không khí

Số câu

1

1

Số điểm

0,5

0,5

2. Âm thanh

Số câu

1

1

2

Số điểm

0,5

0,5

1,0

3. Ánh sáng

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

4. Nhiệt

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

5. Trao đổi chất ở thực vật

Số câu

1

1

2

Số điểm

1,0

1,0

2,0

6. Trao đổi chất ở động vật

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

7. Chuỗi thức ăn trong tự nhiên

Số câu

1

1

2

Số điểm

0,5

1,0

1,5

Tổng

Số câu

4

4

1

2

1

9

3

Số điểm

2,5

3,55

1,0

2,0

1,0

7

3,0

1.6. Đề thi Khoa học lớp 4 kì 2 Đề 6

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Môn: Khoa học

Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề)

Họ và tên:................................................. Lớp:.............................

Phần A: Trắc nghiệm

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Tính chất của không khí là? (M1) (1 điểm)

A. Không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định
B. Có màu, có mùi
C. Màu trắng, vị ngọt
D. Trong suốt

Câu 2. Âm thanh không truyền qua được môi trường nào? (M2) (1 điểm)

A. Chất rắn
B. Chân không
C. Chất lỏng
D. Chất khí

Câu 3. Vật nào có thể ngăn ánh sáng truyền qua? (M2) (1 điểm)

A. Kính
B. Quyển vở, miếng gỗ
C. Túi ni lông trắng
D. Nước

Câu 4. Điều gì sẽ xẩy ra nếu trái đất không được sưởi ấm? (M1) (1 điểm)

A. Gió sẽ liên tục thổi ngừng thổi
B. Trái đất sẽ trở thành một hành tinh chết, không có sự sống.
C. Trái đất sẽ tan ra.
D. Trái đất trở nên yên bình hơn.

Câu 5. Đốt ngọn nến, lấy cốc thủy tinh chụp lên cây nến đang cháy, lúc sau nến tắt. Nguyên nhân tại sao? (M3) (1 điểm)

A. Thiếu ánh sáng
B. Thiếu nước
C. Thiếu khí các-bô-níc
D. Thiếu không khí

Câu 6: Quá trình hô hấp của cây diễn ra khi nào (M2) (1điểm)

A. Buổi sáng
B. Buổi trưa
C. Buổi chiều
D. Buổi tối

Câu 7. Điền từ thích hợp vào chỗ trống: (M1) (1điểm)

Trong quá trình quang hợp thực vật hấp thụ khí ................. và thải ra ..............

B. Tự luận

Câu 8. Điều gì sẽ xảy ra với cây xanh nếu không có ánh sáng? (M1) (1 điểm)

........................................................................................

Câu 9. Thực vật cần gì để sống? (M3) (1 điểm)

.......................................................................................

Câu 10. Vẽ sơ đồ chuỗi thức ăn từ các loài vật sau: (M4) (1 điểm)

Ngô, rắn, vi khuẩn, chuột

.........................................................................................................................................

2. Đề thi học kì 2 lớp 4 Tải nhiều năm 2023

3. Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 4 năm 2023

Ngoài ra các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán; đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Việt; đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh,...

Đánh giá bài viết
1.161 294.358
15 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Lê Phan Bình An
  Lê Phan Bình An

  😣


  Thích Phản hồi 12/05/22
  • Lê Phan Bình An
   Lê Phan Bình An

   🥰🥰


   Thích Phản hồi 12/05/22
   • Lượn Nguyễn thị
    Lượn Nguyễn thị

    ko biết đề nào


    Thích Phản hồi 19/05/22
    • Lượn Nguyễn thị
     Lượn Nguyễn thị

     để thi


     Thích Phản hồi 19/05/22
     • Nguyễn Liên
      Nguyễn Liên

      Nhiều wá học thui nào 😋

      Thích Phản hồi 31/05/22
      • Bao Gia
       Bao Gia

       có nhiều đề hay 


       Thích Phản hồi 07/06/22
       • Bao Gia
        Bao Gia

        nhưng mong là đừng làm bằng hình ảnh, khi tải xuống nó không hiện câu hỏi         Thích Phản hồi 07/06/22
        • Bao Gia
         Bao Gia

         👍 

         Thích Phản hồi 07/06/22
         • Dũng Đặng
          Dũng Đặng

          Vừa hay còn phải 9999999999999 sao

          Thích Phản hồi 14:29 16/03
          • Loan Dang
           Loan Dang

           hay quá hay~!😍

           Thích Phản hồi 19:55 29/04

           Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Khoa Học

           Xem thêm