Bộ đề thi Smart Start grade 4 học kì 2

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 i-Learn Smart Start năm 2023

Bộ đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 4 Smart Start có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 4 khác nhau giúp các em học sinh lớp 4 nâng cao những kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

I. Tải đề thi tiếng Anh lớp 4 i-Learn Smart Start học kì 2

Mời bạn đọc click từng đề thi & download tài liệu.

II. Nội dung bộ đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 4 Smart Start

ĐỀ 1

I. Read and match.

AB
1. Geta. Dinner
2. Eatb. to bed
3. Doc. up
4. God. sports
5. Playe. homework

II. Fill the blanks.

to do; job; a; an; birthday; drawing; What; How much; Can; in;

1. When is your _________________?

2. It is _____ December.

3. What do you want _____ in the morning?

4. ______ you play chess? - Yes, I can.

5. She is ______ a picture

6. _____ do you want to be? - I want to be ____ singer.

7. ___________ is the hat? - It is 15000 dong.

8. What is her _____? - She is _______ engineer.

Trên đây là Đề thi học kì 2 tiếng Anh i-Learn Smart Start lớp 4 có đáp án. VnDoc.com hy vọng rằng Đề thi tiếng Anh lớp 4 có đáp án sẽ giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Đánh giá bài viết
1 525
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh

    Xem thêm