Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi cuối kì 2 lớp 4 môn Toán sách Cánh Diều

Đề thi cuối học kì 2 lớp 4 môn Toán sách Cánh Diều

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán sách Cánh Diều là đề thi được biên soạn bám sát sách giáo khoa Toán lớp 4 Cánh Diều có kèm theo đáp án sẽ giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài thi cuối kì 2 lớp 4 đạt kết quả cao.

Đề thi cuối kì 2 lớp 4 môn Toán Cánh diều

Trường: Tiểu học…….........................
Lớp:......................................................
Họ và tên:............................................

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM
MÔN: TOÁN
Năm học: ......
Thời gian: 40 phút.

Phần I. Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Phân số \frac{3}{12} rút gọn bằng phân số nào?

A. \frac{1}{2}

B. \frac{1}{3}

C. \frac{1}{4}

D. \frac{1}{5}

Câu 2. Phân số tối giản là:

A. \frac{5}{7}

B. \frac{6}{4}

C. \frac{6}{9}

D. \frac{5}{15}

Câu 3. Số thích hợp điền vào chỗ chấm 6 yến 2 kg = …... kg là:

A. 62 kg

B. 602 kg

C. 620 kg

D. 62

Câu 4. Số thích hợp điền vào chỗ chấm 85 dm2 = …… cm2 là:

A. 850

B. 850 cm2

C. 8 500

D. 8 500 cm2

Câu 5. Hình bình hành là hình:

A. Có bốn góc vuông

B. Có bốn cạnh bằng nhau

C. Có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

D. Có bốn góc vuông và có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau.

Câu 6. Kết quả của phép tính \frac{4}{5} +\frac{2}{5} -\frac{3}{5} là:

A. \frac{4}{5}

B. \frac{6}{5}

C. \frac{3}{5}

D. \frac{2}{5}

Phần II. Tự luận

Câu 7. Tính

a) \frac{2}{3} +\frac{4}{5} = ……………………...…………………………………………………

b) \frac{7}{5} -\frac{4}{20} = ……………………………………………………………………….

c)\frac{3}{4} +2-\frac{1}{3} = ……………………………………………………………………..

d) 4-\frac{4}{5} = …………………………………………………………………………

Câu 8. Rút gọn rồi quy đồng hai phân số

a) \frac{9}{19}\frac{20}{32}

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

a) \frac{18}{28}\frac{6}{56}

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Câu 9. Cho các phân số \frac{21}{30} ;\frac{8}{10} ;\frac{5}{6} ;\frac{1}{3}

a) Các phân số tối giản là: …………………………………………………………….

b) Các phân số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: …………………………...

Câu 10. Số?

4 m2 80 cm2 = ………. cm2

7 090 cm2 = ………. dm2 ………. cm2

5 dm2 6 cm2 = ……….. mm2

8 012 dm2 = ………. m2 ………. dm2

Câu 11. Số?

Hình vẽ bên có:

……. hình bình hành

……. hình thoi

Câu 12. Cô Phương có một mảnh đất hình chữ nhật dài 30 m và chiều rộng 20 m. Cô bán đi 120 m2 đất, diện tích đất còn lại cô chia đều cho 4 người con. Tính diện tích đất mỗi người con của cô Phương nhận được.

Đáp án Đề thi cuối kì 2 lớp 4 môn Toán Cánh diều

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

C

A

D

C

C

C

Câu 1.

Đáp án đúng là: C

Phân số \frac{3}{12}=\frac{3:3}{12:3}=\frac{1}{4}

Câu 2.

Đáp án đúng là: A

Phân số tối giản là: \frac{5}{7}

Câu 3.

Đáp án đúng là: D

Số thích hợp điền vào chỗ chấm 6 yến 2 kg = 62 kg

Câu 4.

Đáp án đúng là: C

Số thích hợp điền vào chỗ chấm 85 dm2 = 8 500 cm2

Câu 5.

Đáp án đúng là: C

Hình bình hành là hình: có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

Câu 6.

Đáp án đúng là: C

Kết quả của phép tính \frac{4}{5}+\frac{2}{5}-\frac{3}{5}=\frac{4+2-3}{5}=\frac{3}{5}

Phần II. Tự luận

Câu 7. Tính

a)\frac{3}{2}+\frac{4}{5}=\frac{10}{15}+\frac{12}{15}=\frac{10+12}{15}=\frac{22}{15}

b) \frac{7}{5}-\frac{4}{20}=\frac{28}{20}-\frac{4}{20}=\frac{28-4}{20}=\frac{24}{20}=\frac{6}{5}

c) \frac{3}{4}+2-\frac{1}{3}=\frac{3}{4}+\frac{2}{1}-\frac{1}{3}=\frac{9}{12}+\frac{24}{12}-\frac{4}{12}=\frac{9+24-4}{12}=\frac{29}{12}

d) 4-\frac{4}{5}=\frac{4}{1}-\frac{4}{5}=\frac{20}{4}-\frac{4}{5}=\frac{20-4}{5}=\frac{16}{5}

Câu 8. Rút gọn rồi quy đồng hai phân số

a) \frac{9}{12}\frac{20}{32}

Rút gọn: \frac{9}{12}=\frac{9:3}{12:3}=\frac{3}{4};\ \frac{20}{32}=\frac{20:4}{32:4}=\frac{5}{8}

Quy đồng: \frac{3}{4}=\frac{3\times2}{4\times2}=\frac{6}{8} ; giữ nguyên: \frac{5}{8}

Vậy rút gọn rồi quy đồng hai phân số \frac{9}{12}\frac{20}{32} ta được \frac{6}{8}\frac{5}{8}

a) \frac{18}{28}\frac{6}{56}

Rút gọn: \frac{18}{28}=\frac{18:2}{28:2}=\frac{9}{14};\ \frac{6}{56}=\frac{6:2}{56:2}=\frac{3}{28}

Quy đồng: \frac{9}{14}=\frac{9\times2}{14\times2}=\frac{18}{28}; giữ nguyên \frac{3}{28}

Vậy rút gọn rồi quy đồng hai phân số \frac{18}{28}\frac{6}{56} ta được \frac{18}{28}\frac{3}{28}

Câu 9. Cho các phân số \frac{21}{30};\frac{8}{10};\frac{5}{6};\frac{1}{3}

a) Các phân số tối giản là: \frac{5}{6};\frac{1}{3}

b) Các phân số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: \frac{1}{3}<\frac{21}{30}<\frac{8}{10}<\frac{5}{6}

Giải thích:

Quy đồng mẫu số các phân số:

\frac{21}{30};\ \frac{8}{10}=\frac{24}{30};\ \frac{5}{6}=\frac{25}{30};\ \frac{1}{3}=\frac{10}{30}

\frac{10}{30}<\frac{21}{20}<\frac{24}{30}<\frac{25}{30} nên \frac{1}{3}<\frac{21}{30}<\frac{8}{10}<\frac{5}{6}

Câu 10. Số?

4 m2 80 cm2 = 40 080 cm2

7 090 cm2 = 70 dm2 90 cm2

5 dm2 6 cm2 = 50 060 mm2

8 012 dm2 = 80 m2 12 dm2

Câu 11. Số?

Hình vẽ bên có:

3 hình bình hành

1 hình thoi

Chú ý: Hình thoi là một dạng đặc biệt của hình bình hành.

Câu 12.

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:
30 × 20 = 600 (m2)

Diện tích đất cô Phương còn lại sau khi bán là:

600 – 120 = 480 (m2)

Diện tích đất mỗi người con của cô Phương nhận được là:
480 : 4 = 120 (m2)

Đáp số: 120 m2

Trên đây là Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán sách Cánh Diều . Các em có thể tham khảo và luyện thêm các đề thi kì 2 lớp 4 khác:

Đánh giá bài viết
5 2.326
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán Cánh Diều

    Xem thêm