Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2022 - 2023 số 3

Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 năm 2022 - 2023 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 4 kì 2 có đáp án được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 4 Unit 11 - 20 giúp các em ôn ập tại nhà hiệu quả.

Tham khảo thêm: 5 Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2022 có đáp án

I. Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 4 năm 2023

Em hãy khoanh tròn chữ cái A, B, C hoặc D chọn từ khác các từ còn lại trong mỗi nhóm từ sau.

1. A. twenty B. twenty-third C. twenty-three D. twenty-nine

2. A. tennis B. football C. guitar D. volleyball

3. A. Japanese B. Australia C. America D. England

4. A. office B. police C. doctor D. clerk

5. A. sister B. farmer C. worker D. singer

Khoanh tròn chữ cái (A, B, C hoặc D) của từ hoặc cụm từ đúng để hoàn thành những câu.

1.It’s so hot. Do you like going _________ with me? – Yes, I do.

A. swims B. swimming C. swim D. to swim

2.My father like joking all the time. He is a ________ person.

A. nice B. careful C. generous D. cheerful

3. What does he do __________ Maths lessons?

A. from B. and C. during D. end

4. There ________ a lot of fun on festivals.

A. is B. are C. am D. have

5. We _________ our teachers and friends on Tet holidays.

A. go B. visit C. get together D. eat

6. Can I have a look at the shirt?

A. I don’t know. C. Sure. Here you are.

B. Don’t look. D. Fine, thanks.

Cho dạng đúng của các động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.

1. Shih. The baby_____________. Don’t talk too loud. (sleep)

2. Yesterday, we __________the art museum near my school. (visit)

3. His father _________ to work by car everyday. (go)

4. There ___________ a cartoon on TV but I don’t watch it. ( be)

Đọc và hoàn thành đoạn văng bằng các từ đã cho.

T-shirt clothes pair wears sandals

Tuan wears different clothes for schooldays. On hot days, he often (1)_____________ blue cap, a red scarf, a white (2)___________, a pair of blue shorts and a pair of (3)____________. On cold days, he wears a cap, a scarf and a yellow jacket over a brown jumper and a (4)_____________of black shoes. Nam likes hot days because he can wear light (5) ____________to school.

Em hãy viết một từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau.

1. He is a guard. He works _________night.

2. How many fingers ___________ a person have?

3. Do you know __________ she is doing at the moment?

4. How ___________ times should we go to the dentist every year?

5.___________does Lan go to school every day? She walks to school.

II. Đáp án Đề kiểm tra học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh

Em hãy khoanh tròn chữ cái A, B, C hoặc D chọn từ khác các từ còn lại trong mỗi nhóm từ sau.

1 - B; 2 - C; 3 - A; 4 - A; 5 - A;

Khoanh tròn chữ cái (A, B, C hoặc D) của từ hoặc cụmtừ đúng đểhoànthành những câu.

1 - B; 2 - D; 3 - C; 4 - B; 5 - B; 6 - C;

Cho dạng đúng của các động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.

1. Shih. The baby_____is sleeping________. Don’t talk too loud. (sleep)

2. Yesterday, we ____visited______the art museum near my school. (visit)

3. His father ____goes_____ to work by car everyday. (go)

4. There ____is_______ a cartoon on TV but I don’t watch it. ( be)

Đọc và hoàn thành đoạn văng bằng các từ đã cho.

1 - wears; 2 - T-shirt; 3 - sandals; 4 - pair; 5 - clothes;

Hướng dẫn dịch

Tuấn mặc quần áo khác nhau cho ngày học. Vào những ngày nắng nóng, ông thường đội mũ lưỡi trai xanh, quàng khăn đỏ, mặc áo phông trắng, quần đùi xanh và đi dép xăng đan. Vào những ngày lạnh, anh ấy đội mũ lưỡi trai, quàng khăn quàng cổ và mặc áo khoác màu vàng bên ngoài áo len màu nâu và đi một đôi giày đen. Nam thích những ngày nóng nực vì cậu ấy có thể mặc quần áo nhẹ đến trường.

Em hãy viết một từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau.

1 - at; 2 - does; 3 - what; 4 - many; 5 - How;

Trên đây là Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 4 chương trình mới có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác nhau được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
38 12.464
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Tuấn Nguyễn
  Tuấn Nguyễn

  ko có đáp án à

  Thích Phản hồi 22/05/21
  • Trần Thị Mỹ Lệ
   Trần Thị Mỹ Lệ

   Đáp án Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 có trong file TẢI VỀ. Mời bạn click Tải Về/ Bản in để tham khảo & đối chiếu.

   Thích Phản hồi 23/05/21

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm