Đề thi môn Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 trường Tiểu học Quảng Thành

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI CUỐI HỌC 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 4
NĂM HỌC 2018 - 2019
Part 1 Listening (10 phút 4 điểm) …………
Question 1 Nghe viết T hay F. (1 điểm)
1. Rosy and Tim were in the park. ....................
2. It’s ten thirty now. ....................
3. This month is June. ....................
4. A goose is quieter than a hen. ....................
5. Dad is taking lots of photos. ....................
Question 2 Nghe nối. (1 điểm)
Hello, my name’s Rosy. Look at our family’s photo.
1. Grandma is wearing
2. Dad is wearing
3. Billy is wearing
4. Mom is wearing
5. And I am wearing
Question 3 Nghe đánh dấu
(1 điểm)
1.
T
a. a yellow dress.
b. a red shirt
c. black boots.
d. a black skirt.
e. a red scarf.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2. 4.
3. 5.
Question 4 Nghe khoanh vào đáp án đúng. (1 điểm)
1. My name’s ________. Today is my cousin’s wedding.
2. My mom is _________ lots of photos.
3. My dad is __________ the new car.
4. My brother is ________ a big chocolate cake.
5. My sister is _________ her hair.
Part 2 Reading and writing (30 phút - 4 điểm) ...........
Question 5 Nối tranh thích hợp với từ. (1 điểm)
1 2 3 4 5
neat
bride
horse
brush my hair
loud
Lan Mai Kim
taking making playing
eating washing brushing
talking drinking eating
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Question 6 Chọn từ thích hợp điền vào ch trống. (1 điểm)
louder quieter faster slower bigger
Look at the photo. The cow is (1) ……........ than the sheep. The goose is (2)………….than the
hen, “honk, honk, honk says the goose. And the cow is (3) ………….. than the sheep, “clop,
clop, clop goes the cow. The hen is (4)……………. than the goose, “cluck, cluck, cluck” says
the hen. The sheep is (5)…………than the cow. It’s fun to see this photo.
Question 7 Sắp xếp từ tạo thành câu đúng. (1 điểm)
1. I / an / have / apple. /
…………………………………………………………
2. Mom’s / cakes / for / the / making / wedding./
…………………………………………………………
3. in / an / airport? / he / Does/ work/
…………………………………………………………
4. The / cow / slow / on / is / farm. / the/
…………………………………………………………
5. babies / The/ sad. / weren’t / They/ hungry./ were/
…………………………………………………………
bigger
I have an apple.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Đề thi cuối năm lớp 4 môn Tiếng Anh trường TH Quảng Thành có file nghe và đáp án nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh học kì 2 lớp 4 được biên tập bám sát chương trình Family and Friends 4 giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

Tải trọn bộ nội dung đề thi, đáp án và file nghe mp3 tại: Đề thi môn Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 trường Tiểu học Quảng Thành. Mời bạn đọc xem thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 4 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kì 2 lớp 4, Luyện thi Tiếng Anh lớp 4 online, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 853
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm