Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 có file nghe năm học 2018 - 2019 số 10

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI CUỐI HỌC 2 LỚP 4 M HC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
PART 1: LISTENING ( 20 minutes)
Question 1. Listen and number. (1 pt)
A.
B.
C.
D.
Question 2. Listen and colour: (1pt)
1. 2. 3. 4.
Question 3. Listen and match the day to its weather. ( 1 pt)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A B C D
1. Monday ______ 2. Wednesday _____
3. Friday ______ 4. Sunday _____
Question 4. Listen and tick. (1 pt)
a. b. b.
b.
c.
A. B.
2.
A. B.
3.
a. b.
4.
1.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
a. b.
Question 5. Listen and complete. (1pt)
1. A: Would you like some _________________?
B: No, thanks.
2. A: Would you like some _________________?
B: Yes, please.
3. A: What does your father do?
B: He’s a _________________.
4. A: What is Tet?
B: It’s a ______________ festival in our country.
PART II: READING AND WRITING
Question 6. Look and read. Put a tick ( ) or a cross (X) in the box as example (1pt)
Would you like some milk?
Would you like some coffee?
X

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 có file nghe và đáp án nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 4 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh được biên tập theo chương trình học của bộ GD&ĐT giúp học sinh lớp 4 ôn tập kiến thức trọng tâm đã học hiệu quả.

Tải trọn bộ nội dung đề thi, file nghe mp3 và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 có file nghe năm học 2018 - 2019 số 10. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kì 2 lớp 4, Luyện thi Tiếng Anh lớp 4 online, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
8 3.300
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm