Đề thi môn Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 có đáp án năm học 2018 - 2019 số 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI CUỐI HỌC 2 LỚP 4 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
PART I: LISTENING
Question 1: Listen and number.
A.
B.
C.
D.
E.
Question 2: Write T (True) or F (False).
1. Sarah is taller than Mike. .........….
2. My teacher is reading a book. ………
3. He works in a train station. …………
4. She is wearing blue jeans. …………
Question 3: Listen and circle.
1._______________________
a. Yes, they are.
b. Yes, he is.
c. No, she isn’t.
2._______________________
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
a. He is running with Mom.
b. Tom is reading a book.
c. A tomato sandwich.
3._______________________
a. At the school.
b. A pink skirt.
c. Yes, he does.
4._______________________
a. On Monday.
b. It’s snowing.
c. A firefighter.
Question 4: Listen and fill in the blanks.
1. He is ……………….. blue pants?
2. She has Math on …………………..
3. The …........ is bigger than the goat.
4. He ……………... breakfast at 7 o’clock.
5. He doesn’t like ………………..
6. My dad works in a ……………..
PART II : READING AND WRITING
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Question 1: Look and read. Match.
A. B. C. D. E.
1. You wear it when it’s cold.
2. It lives on farm. It can swim.
3. You listen to music with these.
4. It has four legs.
5. It’s orange. It’s a vegetable
Question 2: Look, read then write the words. (0,75pt)
1 ………………………………………………………………...
2.: ………………………………………………………………...
3.: ………………………………………………………………...
4. …………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………..
Question 3. Read and write the suitable words in each gap. (1pt)
1
3
5
2
4

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 có file nghe + đáp án

Đề kiểm tra cuối năm lớp 4 môn Tiếng Anh có đáp án nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 4 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình học Family & Friends 4 giúp các em học sinh lớp 4 nắm chắc kiến thức trọng tâm học kì 2 hiệu quả.

Tải trọn bộ nội dung đề thi, file nghe mp3 và đáp án tại đây: Đề thi môn Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 có đáp án năm học 2018 - 2019 số 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kì 2 lớp 4, Luyện thi Tiếng Anh lớp 4 online, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 4.133
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm