Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 có file nghe năm học 2018 - 2019 số 5

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI CUỐI HỌC 2 LỚP 4 M HC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
I. LISTENING
Task 1. Listen and tick . There is one example.
Example:
A.
B.
1. A.
B.
2. A.
B.
3. A.
B.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
4. A.
B.
5. A.
B.
Task 2. Listen and tick or cross . There are two examples.
Examples:
A.
B.
1.
2.
3.
4.
5.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Task 3. Listen and write YES or NO. There is one example (0).
0. Hoa and her mother go shopping in the city centre on Sundays.
YES
1. They want to buy some food and drink in the supermarket.
________
2. Hoa wants to buy some story books in the bookshop.
________
3. Her mother wants to buy some medicine in the pharmacy.
________
4. They also visit the bakery on the way home.
________
5. They want to buy some bread because they are hungry.
________
II. READING AND WRITING
Task 1A. Look and write. There is one example.
Example:
hcrsitams C h r i s t m a s

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 4 học kì 2

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 có file nghe và đáp án nằm trong bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 4 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 4 rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Tải trọn bộ nội dung đề thi, file nghe và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 có file nghe năm học 2018 - 2019 số 4. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 cả năm khác được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kì 2 lớp 4, Luyện thi Tiếng Anh lớp 4 online, ....

Đánh giá bài viết
4 5.212
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm