Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 trường Tiểu học Minh Hà năm 2019 - 2020

Bên cạnh nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2020 - 2021.

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kì 2 có đáp án

Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 4 trường TH Minh Hà có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi Anh văn lớp 4 học kỳ 2 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới khác nhau giúp các em ôn tập những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

I, LISTENING

Questions 1 : Listen and match.There is one example.(1pt)

Example: You hear: “ I would like some orange juice”. The answer is E

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 trường Tiểu học Minh Hà năm 2019 - 2020

Questions 2 .Listen and number.There is one example. (1pt)

Example: You hear number 0: where does a teacher work? A teacher works in a school. You write number 0 on having a school.

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 trường Tiểu học Minh Hà năm 2019 - 2020

Questions 3 : Listen and complete.There is one example. .(1pt)

Example: You hear: - Nam:Where are you going this summer, Phong

-Phong: I’m going to Nha Trang.

In your test paper you see: Phong is going to..............

The answer is Nha Trang, so you write Nha Trang to complete the sentence.

1. Her favourite food is .....................

2. Mai’s father’s phone number is 0989997..........

3. A: It’s very hot today.

B: Let’s go to the ......................

Questions 4.Listen and tick Right or Wrong .(0,5pt)

You hear a dialogue .Tick the box Right or Wrong according to what you heard.

Right

Wrong

Example: Linda is talking about her sister

1. Linda’s sister is a doctor.

2. She is very friendly

3. The blouse is 65,000d

READING

Question 5. Read and answer. .(1pt)

It is Sunday today. Phong and Mai go to many places. First, they go to the bookshop because Mai wants to buy some books and pens. Then they go to the pharmacy because Phong wants to buy some medicine. After that, they go to the zoo because they want to see the animals. Finally, they go to the bakery . They want to buy something to eat because they are hungry.

1. Where do they go to buy some books and pens?

………………………………………………….

2. Why do they want to go to the pharmacy?

………………………………………………….

3. Do they go to the zoo?

………………………………………………….

4. Where do they go to buy something to eat?

…………………………………………………..

Quesyion 6. Read and tick True/ False. .(1pt)

Hello, my name is Nga. I am ten years old, I’m in grade 4 at Sao Mai primary school. There are four people in my family. My father is a worker, He works in a factory. My mother is a doctor, she works in a hospital. I have a brother and he is seven years old. I love my family very much.

True

False

Example: Nga is ten years old

Nga is a student .

Her father is a factory worker.

She does not have a brother.

There are four members in her family

Question 7: Reorder the letters. (1pt)

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 trường Tiểu học Minh Hà năm 2019 - 2020

Download đề thi và đáp án tại: Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 4 trường TH Minh Hà. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
7
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Tiếng Anh lớp 4

    Xem thêm