Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 trường Tiểu học Hương Ngải năm 2019 - 2020

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
1
Trang chủ: https:/ /vn d oc. c om/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 02 4 224 2 6188
Đ THI HC KÌ 2 TING ANH LP 4
ĐÁP ÁN NĂM 2019 - 2020
I. LISTENING
Task 1. Listen and tick . There is one example (0). (1.25)
Example:
A.
B.
A.
B.
A.
B.
A.
B.
A.
B.
A.
B.
Task 2. Listen and tick or cross . There are two examples. (1.25)
Examples:
0
1
2
3
4
5
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
2
Trang chủ: https:/ /vn d oc. c om/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 02 4 224 2 6188
A.
1.
2.
3.
4.
5.
Task 3. Listen and write YES or NO. There is one example (0). (1.25)
0. Hoa and her mother go shopping in the city centre on Sundays.
YES
1. They want to buy some food and drink in the supermarket.
________
2. Hoa wants to buy some story books in the bookshop.
________
3. Her mother wants to buy some medicine in the pharmacy.
________
4. They also visit the bakery on the way home.
________
5. They want to buy some bread because they are hungry.
________
II. READING AND WRITING
30,000 dong
50,000 dong
50,000 dong
95,000 dong
92,000 dong
70,000 dong
53,000 dong
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
3
Trang chủ: https:/ /vn d oc. c om/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 02 4 224 2 6188
Task 1. Read and match the pictures with the correct answers. There are one
example (0). (1.25)
A
B
C
D
E
F
0. 1. Let’s go to the cinema.
C
1. She’s hungry. She wants something to eat.
2. Let’s go to the zoo.
3. Let’s go to the supermarket . I want to buy some fruit.
4. She goes to the swimming pool because she wants to swim.
5. Let’s go to the bakery. The bread there is very delicious.
Task 2. Order the words. There is one example. (0.75)
Example: kangaroos / like / I / much / very
I like kangaroos very much.
1. you / What / animals / want / to / do / see ?
__________________________________________
2. I / like / monkeys/ because / funny./they / are
__________________________________________
3. What/is/phone/number ?/your
__________________________________________

Bên cạnh nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2020 - 2021.

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 có file nghe + đáp án

Đề thi Anh văn lớp 4 học kỳ 2 trường Tiểu học Hương Ngải, Thạch Thất, Hà Nội có đáp án trên đây nằm trong đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh học kì 2 lớp 4 có đáp án được biên tập bám sát chương trình học tiếng Anh lớp 4 học kì 2 giúp các em ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

* Lưu ý: Đề thi do cô Kiều Thị Thuận chia sẻ, vui lòng ghi nguồn khi chia sẻ.

Download đề thi và đáp án tại: Đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 4 trường TH Hương Ngải. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 283
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm