Bài tập Unit 19 lớp 4 What animal do you want to see?

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 19 What animal do you want to see? có đáp án

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 19 lớp 4 What animal do you want to see? có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit năm 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh 4 unit 19 What animal do you want to see? có đáp án được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh 4 mới Unit 19 giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

* Xem thêm: Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 unit 19 What animal do you want to see?

Tiếng Anh lớp 4 Unit 19 What animal do you want to see?

Exercise 1: Add one letter to have correct words.

1. GI_AFFE

A. G

B. D

C. P

D. R

2. ANIM_L

A. E

B. O

C. A

D. I

3. _PORTY

A. X

B. S

C. T

D. Z

4. S_EET

A. B

B. W

C. T

D. M

5. CROCO_ILE

A. D

B. S

C. B

D. N

Exercise 2: Complete the word with missing letters.

1. They don't like elephants because they are _ _lky.

A. lu

B. pu

C. tu

D. bu

2. Would you like some orange _ _ice, Tom?

A. du

B. ju

C. mu

D. nu

3. We often play volleyball with friends _ _ter school.

A. fa

B. ef

C. af

D. fe

Exercise 3: Choose the best option to complete the sentence.

1. _____ are Peter and Mary? - They are at the school party.

A. Who

B. What

C. Where

D. What time

2. _____ is the T-shirt over there? - It's 200.000 dong,

A. Why

B. How much

C. How

D. What

3. _____ do you prefer, badminton or football?

A. Where

B. How

C. Why

D. Which

4. My brother goes _____ in the summer.

A. fishing

B. fish

C. to fish

D. fishes

5. I often do my homework ______ the evening.

A. from

B. at

C. in

D. on

Exercise 4: Circle the mistake in each sentence.

1. Where do you want to see tigers, Tom? - Because they are beautiful.

A. Where

B. want

C. Because

D. beautiful

2. Your T-shirt is very nice. Who much is it?

A. Your

B. very

C. Who

D. is

3. We are going to the swetshop. Do you like going there with us?

A. We

B. swetshop

C. like

D. us

Exercise 5:  Read the text and choose the correct answer.

Hello everyone. My name is Phong. Today is Saturday. I don't have to go to school on Saturday and Sundays. Today I am going to the zoo with my friends: Hoang and Tuan. Hoang is feeding monkeys. He likes monkeys very much because they are fast and intelligent. Tuan likes elephants because they are beautiful and gentle. We don't like crocodiles because they are scary.

1. Phong doesn't go to school on ______ .

A. Tuesday

B. Saturday

C. Sundays

D. B & C

2. What is Hoang doing?

- He is feeding ______.

A. monkeys

B. tigers

C. lions

D peacocks

3. What animals don't they like?

- They don't like ______ .

A. bears

B. giraffes

C. crocodiles

D. rabbits

4. What animal does Hoang like?

A. elephants

B. monkey

C. crocodiles

D. zoo

5. What animal don't they like?

A. elephants

B. monkey

C. crocodiles

D. zoo

ĐÁP ÁN

Exercise 1: Add one letter to have correct words.

1 - D; 2 - C; 3 - B; 4 - B; 5 - A;

Exercise 2: Complete the word with missing letters.

1 - D; 2 - B; 3 - C;

Exercise 3: Choose the best option to complete the sentence.

1 - C; 2 - B; 3 - D; 4 - A; 5 - C;

Exercise 4: Circle the mistake in each sentence.

1 - A; 2 - C; 3 - B;

Exercise 5: Read the text and choose the correct answer.

1 - D; 2 - A; 3 - C; 4 - B; 5 - C

Google dịch

Chào mọi người. Tôi tên là Phong. Hôm nay là thứ bảy. Tôi không phải đi học vào thứ bảy và chủ nhật. Hôm nay em cùng các bạn đi chơi sở thú: Hoàng và Tuấn. Hoàng đang cho khỉ ăn. Anh ấy rất thích khỉ vì chúng nhanh nhẹn và thông minh. Tuấn thích voi vì chúng đẹp và hiền. Chúng tôi không thích cá sấu vì chúng rất đáng sợ.

Trên đây là Bài tập tiếng Anh Unit 19 lớp 4 What animal do you want to see? có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
18 2.454
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm