Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 19: What animal do you want to see?

Bài tập từ vựng Unit 19 lớp 4 có đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 19: What animal do you want to see? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 18: What’s your phone number? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 19 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 19: What animal do you want to see?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Choose the odd one out

1. A. crocodile

B. trousers

C. elephant

D. tiger

2. A. zoo

B. cinema

C. kangaroo

D. bakery

3. A. funny

B. scary

C. fast

D. zoo

4. A. zebra

B. go skating

C. go to school

D. go shopping

5. A. shirt

B. bear

C. shoes

D. sandals

II/ Look at the picture and choose the correct answer

1. Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 19: What animal do you want to see?

A. Donkey

B. Monkey

C. Zebra

2. Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 19: What animal do you want to see?

A. Elephant

B. Lion

C. Fish

3. Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 19: What animal do you want to see?

A. Kangaroo

B. Elephant

C. Zebra

4. Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 19: What animal do you want to see?

A. Bear

B. Rabbit

C. Peacock

5. Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 19: What animal do you want to see?

A. Tiger

B. Monkey

C. Kangaroo

III/ Match

1. I like monkeys

A. because they look scary

2. She doesn’t like crocodiles

B. eating fish and honey

3. The monkeys

C. can swing very well

4. Bears like

D. are big and strong

5. The tigers

E. because they are funny

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 19

I/ Choose the odd one out

1. B

2. C

3. D

4. A

5. B

II/ Look at the picture and choose the correct answer

1. B

2. C

3. B

4. C

5. C

III/ Match

1. E

2. A

3. C

4. B

5. D

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 19: What animal do you want to see? Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 17 lớp 4: How much is the T-shirt?,Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 18: What’s your phone number?.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
10
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Tiếng Anh lớp 4

    Xem thêm